Få øje på noget du ikke troede var muligt i din empiri

Dato:

2. og 3. maj 2019

Tid:

10:00-16:00

Sted:

Karen Brahe Auditoriet, Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6

Tilmelding:

Her - senest den 8. april 2019 - tilmelding er nu lukket grundet overtegning. Max. 5 siders empirisk materiale sendes til Bettina Ibsen Hilt på ibsen@sdu.dk senest d. 8. april

På grund af kursets form kan der maks. være 10 deltagere

ECTS:

2

Litteratur:

Fremsendes 16. april

Undervisere:

Lars Frode Frederiksen og Dion Rüsselbæk Hansen, IKV, SDU

I mange ph.d.-projekter udgør kvalitativ empiri en vigtig del af projektet. Empirien konstrueres på forskellige måder, på forskellige tider og med forskelligt sigte. Dertil kommer, at den skal analyseres. Men empirisk materiale kan analyseres på forskellige og konfliktuerende måder. Ved at blive konfronteret med forskellige typer læsninger af ens empiri, kan man få sat nye tanker og ideer i gang, hvilket kan skabe blik samt danne basis for nye, interessante og anderledes analyser.

Kurset er relevant for alle, der arbejder med kvalitativt materiale, fx interviews, observationer og cases. Dernæst er det relevant for alle, der forholder sig til egen forskersubjektivitet i forhold til den empiri, der konstrueres.

Alle deltagere fremsender max 5 siders empirisk materiale (fx et transskriberet interviewudpluk, en observationsbeskrivelse eller en casebeskrivelse). Forberedelsen består i at læse udsendt litteratur. Det empiriske materiale læses i fællesskab på kurset (alle ph.d.-studerende medbringer seks kopier af det empiriske materiale).

Formen for kurset er, at man tillader sig selv i ca. en time at lytte til, hvordan ens kollegaer i grupper analyserer, forholder sig til samt diskuterer det empiriudpluk, man har medbragt. Dvs. hvad står der/siges der (ikke)? Hvordan er det skrevet/sagt og med hvilke konsekvenser mv.? Du vil blive overrasket over, hvilken merbetydning , der også gør sig gældende eller ‘ligger gemt’ i selv korte og i de umiddelbart mest ‘indlysende’ tekstuddrag. Underviserne vil holde oplæg om, hvordan man kan læse og analysere empirisk materiale på forskellige måder samt give eksempler herpå.