Menu

Vejlederkursus

Dato:

29. august 2017

Tid:

9.00 - 17.00

Sted:

SDU, Odense, mødelokale Romeo

Tilmelding og vilkår:

Kurset er opdelt i3 moduler og afholdes på dansk. Der gælder følgende regler for deltagelse:

Deltagelse i hele kurset er obligatorisk for alle dansksprogede vejledere på nye forløb pr. 1. februar 2013 eller senere, og som ikke har deltaget i kurset inden for de seneste 5 år. For andre dansksprogede vejledere er kurset et frivilligt tilbud, såfremt der er plads og efter først-til-mølle princippet.

Bindende tilmelding her - senest 3. august 2017.

Kurset afholdes på dansk, og deltagerne forventes at kunne deltage aktivt på dansk. Vejlederkurser og individuelle vejledersessioner afholdes på engelsk efter behov. Henvendelse om engelsksprogede kurser skal ske til Bettina Ibsen Hilt.

Deltagermax.:

12

Kontaktperson:

Bettina Ibsen Hilt

 

                                               

 

Fra 1. marts 2013 indføres der et nyt vejlederkursus på det Humanistiske Fakultet, SDU, som erstatning for det tværfakultære vejlederkursus, der udbydes i HR-regi. Kurset for humanistiske vejledere udbydes første gang i slutningen af august 2013.

Kurset består af 3-4 moduler på 1-2 kursusdage. Det her udbudte kursus består af 3 moduler på en enkelt kursusdag.

Modul 1: 9.00-12.00

Gennemgang af alle aktuelle bekendtgørelseskrav, lokale regler og administrative sagsgange i forbindelse med vejledning.

Redegørelse for relationer til, og samarbejde med, de øvrige aktørgrupper (institutledere, FUP-ledere, ph.d.-skolelederen, ph.d.-udvalget, administrationen og coachen).

Drøftelse af konkrete forventninger til vejledning og af de aktuelle virkemidler i ph.d.-skolen.

Frokost: 12.15-13.00 (Ph.d.-skolen er vært ved frokost i restauranten)

Modul 2: 13.00-14.00

Oplæg ved coach om formål og praksis i forbindelse med coaching af ph.d.-studerende.

Fremlæggelse af konkrete (men anonymiserede) problemer som de ph.d.-studerende oplever.

Erfaringsudveksling, herunder drøftelse af vejlederens konkrete muligheder for at agere, når der opstår problemer.

Modul 3: 14.00-16.00

Til Modul 3 skal deltagerne forberede materiale, der udleveres inden kurset.

En kortlægning af vejlederens mange forskellige roller.

Workshop med drøftelse af deltagernes egne præferencer og styrkepunkter i forbindelse med de forskellige roller.

Opsamling: 16.00-17.00

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies