Menu
motiv: cykling i snevejr

Dato:

26. januar 2017

Tid:

9.00 - 17.00

Sted:

SDU, Odense, mødelokalet Lysningen stuen

Tilmelding og vilkår:

Kurset er opdelt i3 moduler og afholdes på dansk. Der gælder følgende regler for deltagelse:

Deltagelse i hele kurset er obligatorisk for alle dansksprogede vejledere på nye forløb pr. 1. februar 2013 eller senere, og som ikke har deltaget i kurset inden for de seneste 5 år. For andre dansksprogede vejledere er kurset et frivilligt tilbud, såfremt der er plads og efter først-til-mølle princippet.

Bindende tilmelding her senest 2. januar 2017.

Vejledere, der ikke kan dansk, deltager i det ordinære kursus efter to års ansættelse. Før dette tidspunkt henvises de til det særligt tilrettelagte engelsksprogede vejlederkursus i HR-regi.

Deltagermax.:

12

Kontaktperson:

Bettina Ibsen Hilt

                       

Fra 1. marts 2013 indføres der et nyt vejlederkursus på det Humanistiske Fakultet, SDU, som erstatning for det tværfakultære vejlederkursus, der udbydes i HR-regi. Kurset for humanistiske vejledere udbydes første gang i slutningen af august 2013.

Kurset består af 3-4 moduler på 1-2 kursusdage. Det her udbudte kursus består af 3 moduler på en enkelt kursusdag.

Modul 1: 9.00-12.00

Gennemgang af alle aktuelle bekendtgørelseskrav, lokale regler og administrative sagsgange i forbindelse med vejledning.

Redegørelse for relationer til, og samarbejde med, de øvrige aktørgrupper (institutledere, FUP-ledere, ph.d.-skolelederen, ph.d.-udvalget, administrationen og coachen).

Drøftelse af konkrete forventninger til vejledning og af de aktuelle virkemidler i ph.d.-skolen.

Frokost: 12.15-13.00 (Ph.d.-skolen er vært ved frokost i restauranten)

Modul 2: 13.00-14.00

Oplæg ved coach om formål og praksis i forbindelse med coaching af ph.d.-studerende.

Fremlæggelse af konkrete (men anonymiserede) problemer som de ph.d.-studerende oplever.

Erfaringsudveksling, herunder drøftelse af vejlederens konkrete muligheder for at agere, når der opstår problemer.

Modul 3: 14.00-16.00

Til Modul 3 skal deltagerne forberede materiale, der udleveres inden kurset.

En kortlægning af vejlederens mange forskellige roller.

Workshop med drøftelse af deltagernes egne præferencer og styrkepunkter i forbindelse med de forskellige roller.

Opsamling: 16.00-17.00

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies