Menu

Etik i forskningsevaluering: Publikationer, projekter, stillinger - et interaktivt seminar ***AFLYST***

 

Dato: 

 26. april 2017 

 Tid: 

 13.00-16.00 

 Sted: 

Mødelokale Romeo

 Tilmelding:

 Her - inden 11. april 2017

 ECTS: 

 0,5

 Deltagermax.:

 15

Sprog:

Dansk (eller engelsk ved behov)

 Underviser: 

 Søren Frank

 

(English version below)

 

I akademia udføres de fleste evalueringer af fagfæller. Denne form for selvkontrol har sine fordele og ulemper, men det er sandsynligvis stadig den bedste løsning, vi har. I disse peer review-processer er vi dybt afhængige af alle de involverede parters integritet. I løbet af deres karriere vil forskere i stigende grad være involveret i vurdering af forskning. Der eksisterer imidlertid næsten ingen træning i denne væsentlige disciplin, og forskere på de tidlige karrieretrin (stipendiater, post doc.’er) forventes at lære ”på jobbet”.

 

Formålet med dette kursus er at adressere denne mangel. Kurset dækker de vigtigste aspekter af ”etik i forskningsevaluering”, herunder implicitte og eksplicitte fordomme samt afsløring og indberetning af videnskabelig uredelighed. Fokus vil være på de tre væsentligste områder, hvor forskere er engageret i evaluering: bedømmelse af videnskabelige publikationer, af forskningsprojekter og af kandidater til akademiske stillinger. Kurset vil desuden have opmærksomhed på de ekstra udfordringer, der knytter sig til interdisciplinær forskning, hvor mange af de nævnte etiske problemstillinger bliver endnu mere udtalte. Introduktionen til problemstillingerne vil foregå gennem en blanding af videnskabelig litteratur, casestudier og konkrete eksempler, på hvilke kursusdeltagerne skal anvende deres nyligt tilegnede viden.

 

Når man taler om forskningsevaluering er det vigtigt, at man som bedømmer aldrig glemmer at stille spørgsmålet om, hvad der egentlig bør prioriteres eller forventes prioriteret, når man læser en tekst til publicering, et projektansøgning eller en stillingsansøgning. Formålet med at diskutere prioriteringer er ikke at nå frem til det korrekte svar, fordi i nogle tilfælde eksisterer det korrekte svar ikke. Formålet er snarere at højne kursusdeltagerens (og den fremtidige bedømmers) bevidsthed om de forskellige forventninger, som han eller hun kan møde i alle tre situationer. Diskussionen har til formål at forsyne kursusdeltageren med redskaber til at træffe etiske valg i de forskellige situationer, han eller hun kan komme ud for i løbet af sin akademiske karriere.

 

***

 

In academia, many evaluations are carried out by peers. This form of ‘self-policing’ has its advantages and disadvantages, but it is probably still the best solution we have. In these peer-review processes we heavily rely on the integrity of all the parties involved. Throughout their career, researchers will be increasingly involved in research assessment. However, very little training is provided and early stage researchers are supposed to learn ‘on the job’.

 

The proposed training aims to address this lacuna. It will cover the main areas of ‘ethics in research evaluation’. It will do so by dealing with implicit and explicit bias as well as fraud detection and reporting and by covering the main areas in which researchers are involved in evaluation: review of scientific publications, review of research projects and assessment of candidates for academic positions. Particular attention will be paid to the additional challenges related to interdisciplinary research where many of the aforementioned ethical issues become more pronounced. These issues will be presented to the early stage researchers through a mix of scientific literature, real-life case studies and hands-on examples in which they have to apply the newly acquired knowledge.

 

When discussing how to evaluate research, one fundamental question that should never be forgotten is the question of what should be or what is expected to be prioritised when reading a text for publication, a project application, or a position application. The purpose of discussing the question of priorities is not to reach the correct answer, because sometimes the correct answer does not exist; rather, it is to raise the evaluators’ awareness of the different expectations that they can meet in all three situations. This will provide them with tools to make ethical decisions in the variety of situations that they can come across during their academic career.

 


 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies