Menu

Videnskabsteori for humanistiske forskere

Dato, tid og sted:

Seks undervisningsgange: 23/3, 30/3, 6/4, 20/4, 27/4 og 3/5 2017. Første og sidste dag 13.00-17.30 - øvrige dage 13.00-16.30. Alle dage i mødelokale Romeo.

Sprog:

Engelsk (hvis der er ikke-dansk talende i gruppen)

ECTS:

4

Undervisere:

Mikkel Gerken  (kursusansvarlig), Esben Nedenskov Pedersen, Caroline Schaffalitzky, Nikolaj Nottelmann, Søren Harnow Klausen, Lars Binderup 

Tilmelding:

Her - senest 10. marts 2017
Max. 18 deltagere

                                                           

Kursusbeskrivelse

(English version below)

Hvilke forskningsmetoder karakteriserer humaniora? Er disse metoder genuint videnskabelige? Søger humanistiske forskere sandhed? Forklarer humanister eller fortolker de blot? Det er til stadighed vigtigere, at humanistiske forskere er i stand til at adressere sådanne spørgsmål, og at de kan artikulere deres forskningsmetoder i en bredere videnskabsteoretisk sammenhæng. Derfor er det måske særlig vigtigt for humanister at være bekendt med generelle videnskabsteoretiske metoder.

            Kurset er designet til Ph.d. studerende ved humaniora og har et tofoldigt mål: For det første sigter det på at hjælpe deltagerne til at gøre sig bekendt med nogle centrale diskussioner indenfor generel videnskabsteori. For det andet, søger kurset at assistere deltagerne med at forbinde nogle af disse diskussioner til deres egne Ph.d.-projekter. Kursusformatet er derfor en slags workshop, som blander baggrundsteori med en fokus på deltagernes egen forskning. Således er de overordnede formål med kurset at give deltagerne anledning til metodologisk selvreflektion, og at give deltagerne en begrebslig værktøjskasse, som de kan anvende til dette formål.

 Kursus krav: To korte (2 siders) opgaver som fokuserer på deltagerens eget PhD projekt samt klasseopgaver, som primært består af mundlige præsentationer. Deltagerne skal deltage i mindst fire af de seks seminarer og disse skal helst inkludere første og sidste seminar.

 

Course description

What research methods are characteristic of the humanities? Are these methods genuinely scientific? Are researchers in the humanities seekers of truth? Do humanists explain or do they merely interpret? Such questions are important ones, and it is increasingly pressing for researchers in the humanities to be able to articulate their methodology in the context of a broader theory of science. In consequence, familiarity with theory of science is perhaps particularly important for researchers in the humanities.

The course is designed for PhD students in the humanities and has a twofold aim: First, it aims to help the participants familiarize themselves with some of the central discussions in the theory of science. Second, it aims to assist participants in connecting these discussions and frameworks to their own research. Consequently, each session will provide opportunities for the participants to focus on methodological issues that pertain to their own PhD projects. The format of the course will be that of a workshop that mixes background theory with a focus on the participants’ ongoing research. Thus, the course aims to simultaneously further methodological self-reflection and provide a conceptual tool-box for doing so.

 Course requirements: Two short (2-page) assignments focusing on the student’s PhD project and in-class assignments consisting primarily of oral presentations. The participants must attend at least four out of the total of six sessions and these should preferably include the first and the last one.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies