Menu

Proces og produkt i afhandlingsarbejdet

motiv: studerende samlet omkring skærmen

Dato:

22/9, 24/10, 17/11, 14/12 2016
31/1, 6/3, 25/4 2017

Tid:

9.00-16.00 

Sted:

Mødelokale Romeo alle dage, undtaget 14/12, hvor kurset afholdes i O94 og 25/4, hvor kurset afholdes i mødelokale Locke

Tilmelding:

Her  senest d. 14/9 2016 (ny tilmeldingsfrist)

ECTS:

7

Kursusansvarlige:

Professor Ellen Krogh og professor Katrin Hjort

Min. deltagerantal:

8.

Der er reserveret pladser på kurset til 2 ph.d.-studerende fra hvert FUP. Hvis disse pladser ikke fyldes op, besættes de efter først-til-mølle-princippet. Hvis der er større interesse end der er pladser til, etableres der en venteliste, så nye deltagere kan træde ind ved frafald.

                                                                                                                                                                                                   

 

Kursusmål:

Målet med kurset er at skabe et godt forsker(uddannelses)miljø, der kan understøtte progressionen i den ph.d. studerendes forskningsproces, herunder argumentation og formidling af projektet. Deltagelsen i kurset sigter mod at fremme en kontinuerlig skriveproces, hvor den studerende kan blive støttet i sit arbejde gennem gensidig kritik og diskussion. Diskussionen af den enkelte ph.d.-studerendes bidrag sker med respekt for det valgte forskningsområde og de teoretiske og metodologiske perspektiver, der knytter sig hertil. Efter aftale og behov indlægges undervisningssekvenser om skriveproces, skriveplanlægning, afhandlingsgenrer.

Kursusstruktur:

Kurset består af syv kursus-dage, hvor undervisere deltager på de fire. De ph.d.-studerende mødes hver anden måned og giver kritik til hinanden. Der udpeges for hver mødegang en tovholder blandt de studerende som ansvarlig for disse møder. Måneden efter mødes både ph.d.-studerende og undervisere og arbejder med det gennemarbejdede oplæg. 

22/9 2016 Ph.d.-studerende og undervisere (herunder introduktion til kurset)
24/10 2016 Ph.d.-studerende
17/11 2016 Ph.d.-studerende og undervisere 
14/12 2016 Ph.d.-studerende
31/1 2017 Ph.d.-studerende og undervisere
6/3 2017 Ph.d.-studerende
25/4 2017 Ph.d.-studerende og undervisere

Forberedelse:

Den ph.d.-studerende rundsender senest en uge inden kursusdagene med underviser:

Et afsnit til afhandlingen med angivelse af kontekst og kritikbehov – med mulighed for uddybende præsentation på dagen. I tidlige stadier af ph.d.-forløbet er det muligt at deltage med mere foreløbige tekster efter aftale med underviserne.
Den ph.d.-studerende rundsender senest en uge inden kursusdagene uden underviser:
Et afsnit til afhandlingen med angivelse af kontekst og kritikbehov – med mulighed for uddybende præsentation på dagen.
eller:
Et oplæg om en særlig problemstilling, som den ph.d.-studerende gerne vil have en diskussion af til inspiration til det videre arbejde – dette kan være teoretiske, metodiske eller empiriske problemstillinger såvel som analytiske problemstillinger.

Bestået kursus kræver aktiv deltagelse med paper og forberedt kritik af de andre studerendes papers. Hvis man er forhindret i at deltage i en mødegang, gives der skriftlig kritik af de andres papers.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies