Skip to main content

Ph.d.-planen

Vejledning til Ph.d.-planen

Efter studiestart er der mulighed for at videreudvikle din projektbeskrivelse. Den skal indgå i en ph.d.-plan som senest 3 måneder efter studiestart skal godkendes af ph.d.-udvalget.

Ph.d. -planen

 • skal sikre at den ph.d.-studerende i samråd med vejlederen nøje overvejer og formulerer studiets sigte, indhold og tidsplan;
 • er grundlag for ph.d.-udvalgets vurdering af om der er tale om et realistisk og fornuftigt planlagt studium af tilstrækkelig faglig kvalitet;
 • danner grundlag for de regelmæssige evalueringer, som i resten af studieperioden er afgørende for studiets fortsættelse;
 • skal (ved studiets afslutning) gøre det muligt at vurdere om uddannelsen er tilfredsstillende gennemført, og om det opnåede resultat er i overensstemmelse med det planlagte forløb.

Ph.d.-planen skal derfor indeholde:

 • en beskrivelse for ph.d.-projektet, som normalt vil bygge videre på den projektbeskrivelse der blev afleveret ved ansøgningen;
 • forskeruddannelsesprogramtilknytning (FUP);
 • afhandlingens form: monografi eller antologisk afhandling (ved antologisk afhandling skal eventuelle medforfatterskaber angives);
 • afhandlingens sprog (dansk eller engelsk; andet sprog skal der argumenteres specifikt for);
 • en tidsplan for projektet og fordelingen af arbejdet på de kommende semestre (de sidste to semestre bør så vidt muligt friholdes til afhandlingsarbejdet);
 • en angivelse af vejledningens form for det første år på baggrund af en forventningsafstemning mellem den ph.d.-studerende og vejlederen;
 • overvejelser vedr. miljøskift (endelig plan skal foreligge senest ved 1.års-evalueringen);
 • planer for formidlingsdelen (der bør falde inden for de første fire semestre);
 • eventuelle aftaler om ophavsret, f.eks. hvis ph.d.-uddannelsen gennemføres i samarbejde mellem flere parter;
 • et budget hvor det anføres, hvis projektet indebærer større udgifter end den normale bevilling (herunder især rejsemidler, særligt udstyr, licenser, dataindsamling, mv.). Mange vil kunne nøjes med at anføre at de vil bruge deres basispulje til rejser i forbindelse med kurser, konferencer og miljøskift, og at de selv vil søge midler til evt. yderligere behov.

Opstår der behov for ændringer af i ph.d.-planen efter dennes godkendelse, indsendes et addendum til ph.d.-udvalget. Ændringer i kurser, formidling og miljøskift kræver ikke et addendum. Et addendum skal påtegnes af vejleder og institutleder.

Fra februar 2008, revideret maj 2020

Sidst opdateret: 19.07.2022