Skip to main content

Forskeruddannelsesprogrammet i sprog og kommunikation

Forskeruddannelses-programmet i sprog og kommunikation

Forskeruddannelsesprogrammet i sprog og kommunikation servicerer Institut for Sprog og Kommunikation (ISK), SDU, Odense.

Forskeruddannelsesprogrammets vigtigste opgave er:

1) at arrangere disciplinspecifik undervisning for ph.d.-studerende
2) at hjælpe de studerende med at opfylde kravet om miljøskift
3) at bidrage til skabelsen af et positivt, intellektuelt stimulerende arbejdsmiljø for ph.d.-studerende.

Forskeruddannelsesprogrammets ledelse
Forskeruddannelsesprogrammet ledes af lektor, Ph.d. Cindie Aaen Maagaard. 
Sekretær, Jeanet Dal er knyttet til forskeruddannelsesprogrammet.

Forskeruddannelsesprogrammet i sprog og kommunikation arrangerer forskellige typer af undervisningsaktiviteter på ph.d.-niveau. Såvel medarbejdere fra Syddansk Universitet som kolleger fra andre universiteter i Danmark afholder kurser i dette regi.

Forskeruddannelsesprogrammet er desuden kendt for sit udbredte netværk af internationale forskere, som både har afholdt kurser for forskeruddannelsesprogrammet ved talrige lejligheder og deltaget i internationale konferencer, som vi har arrangeret.

Udover ph.d.-undervisningen på SDU samarbejder forskeruddannelsesprogrammet også med skandinaviske og danske forskeruddannelsesprogramnetværk. I Danmark har vi i et godt stykke tid samarbejdet med andre forskeruddannelsesprogrammer for sprog og kommunikation i Ålborg, Århus, Roskilde og København. Vi mødes regelmæssigt for at koordinere vores respektive kursusaktiviteter, og vi har en aftale om fri bevægelighed blandt de ph.d.-studerende, som betyder, at alle de udbudte kurser friholder et antal pladser til ph.d.-studerende fra partnerforskeruddannelsesprogrammer i netværket.

Forskeruddannelsesprogrammet har en logisk og praktisk forbindelse til de forskellige forskningscentre ved ISK samt til andre forskergrupper, der som regel er blevet til via succesrige projektansøgninger. Mange af vores ph.d.-studerende bliver tilknyttet disse forskningsenheder, som oftest ved hjælp af ekstern projektfinansiering, men også via institutfinansiering. ISK huser Second Language Research Centre (SELC), Center for Børnesprog, Center for Social Praksis og Kognition (SoPraCon), Center for Kommunikation på tværs af Individer, Organisationer og Kulturer (CrossCom), Centre for Communication, Culture and Society, Centre for Human Interactivity og Center for Multimodal Kommunikation.

Den nære fremtid på forskeruddannelsesprogrammet byder på en prioritering af arbejdet med at forbedre det lokale arbejdsmiljø for ph.d.-studerende og med at variere kursusudbuddet. I 2015 vil forskeruddannelsesprogrammet være vært for en ph.d. konference, som lægger op til, at de ph.d.-studerende og seniorforskerne mødes og diskuterer forskning og undervisning. Vi arrangerer også ’undervejsseminarer’ og ’prøveforsvar’ for ph.d.-studerende og andre VIP’er, hvor de ph.d.-studerende opfordres til at præsentere problemstillinger af relevans for deres projekter. Vores ambition er at få flere seniorforskere og ph.d.-studerende til at engagere sig i livlige og gensidigt gavnlige udvekslinger, som går ud over grænserne for klasseværelsesundervisning og vejledningsmøder. Ligeledes, mht. kursusudbud og undervisning, opfordrer vi til nye initiativer såsom masterclasses og studiegrupper med deltagelse af VIP´er, hvorigennem de ph.d.-studerende kan gøre brug af den brede vifte af kompetencer på ISK. Vi håber, at denne indsats vil resultere i en god balance mellem vores vægtige internationale netværk og vores lokale kompetencer samt et gavnligt gensidigt engagement mellem de ph.d.-studerende og deres respektive institutter.

Ph.d.-skolen Det Humanistiske Fakultet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 16.09.2020