Skip to main content

Ph.D.-kursus: Workshop i Samtidshistorie

Dato: 28.-29. januar 2021
28. januar: Workshop
29. januar: Temadag
Tid: 09:00-17:00 
Sted: Københavns Universitet, nærmere oplyses senere. 
Tilmelding: Senest 1. december 2020 til Nils Arne Sørensen (nils@ sdu.dk)
som også står til rådighed med henblik på yderligere oplysninger.
Papers Bør ikke overskride 8.000 ord. 
Deadline for papers er senest 15. januar 2021 kl. 23:59
Deltagelse:  For Ph.d.-studerende tilmeldt de fagligt relevante forskeruddannelsesprogrammer
på danske universiteter er deltagelse i kurset (inkl. overnatning, forplejning, herunder
middag torsdag) gratis. For andre er deltagelsen i selve kurset gratis, og der er mulighed
for støtte til overnatning mv.  
Arrangør Forskeruddannelsesprogrammet i Religion, Arkæologi og Historie (SDU)
 ECTS: Kurset er normsat til 3 ECTS (mens deltagelse uden paper normsættes til 1 ECTS) 

 

 

Ph.D.-workshop i

Samtidshistorie

Københavns Universitet, 28.-29. januar 2021

 

I samarbejde med Selskab for Samtidshistorisk Forskning arrangerer vi et kursus, der kombinerer en faglig dag med en dagworkshop for Ph.D.-studerende med samtidshistoriske emner. Initiativet har rod i et fælles ønske om at styrke det samtidshistoriske miljø og ikke mindst kontaktnettet mellem unge forskere og de mere etablerede. Det er nu niende gang, vi kan tilbyde et sådant kursus.

På den faglige temadag, der foregår fredag d. 29.1. sætter vi fokus på et centralt samtidshistorisk emne/spørgsmål – som vi også typisk med hjælp af oplæg fra og diskussioner med eksperter søger at placere i et dybere historisk perspektiv. COVID har forsinket planlægningsarbejdet, så hvad emnet konkret bliver denne gang, venter vi med at løfte sløret for.

Til gengæld kan vi være mere konkrete om workshoppen. Den foregår torsdag den 28. januar (sted følger); vil vare fra ca. 10-17 og blive efterfulgt af fælles middag. Tanken bag workshoppen er at give studerende med samtidshistoriske projekter mulighed for at fremlægge delresultater og diskutere disse grundigt med både seniorforskere og medstuderende. ”Samtidshistorie” defineres her bredt til det 20. og 21. århundredes historie, og den tematiske ramme er helt åben: vi ser meget gerne papers fra historiefaget i hele dets bredde. Diskussionerne vil foregå med udgangspunkt i fremsendte papers. Arbejdssproget er dansk/skandinavisk, men vi modtager naturligvis gerne papers på engelsk. Der er i år afsat tid til diskussion af seks papers, men deltagere uden paper er også meget velkomne og er erfaringsvis også meget glade for at deltage. 
Papers bør ikke overskride 8.000 ord. 
Deadline for papers: 15. januar 2021.

Som det fremgår, er det forventningen af kurset kan afholdes som et fysisk, ansigt-til-ansigt kursus. Skulle udviklingen af coronapandemien umuliggøre dette, vil workshoppen under alle omstændigheder blive afviklet, blot flyttet online.

 

Sidst opdateret: 07.09.2021