Skip to main content

Ph.D-workshop: Narrativitet og fortællingsanalyse

Dato: 19. maj 2021
Tid: Kl. 13:00-17:30
Sted: Institut for Histories mødelokale, SDU, Campus Odense
Tilmelding: Tilmelding  til sekretær for den Humanistiske Ph.d.-skole, Jeanet Dal - mail: dal@sdu.dk 
Deadline for tilmelding: Inden den 1. april 2021. 
Skriftlige oplæg:  Deadline for skriftlige oplæg (max. 3.000 ord): Inden den 5. maj 2021 
Deltagere:   Max. 9 stipendiater. 
Sprog:  Kurset gennemføres på engelsk (som udgangspunkt) eller (hvis alle er dansktalende) på dansk 
 ECTS: Workshoppen vægtes med 1 ECTS for deltagelse med præsentation og med o,5 ECTS uden 
præsentation.

 

 

Ph.D-workshop:

Narrativitet og fortællingsanalyse

Syddansk Universitet, Institut for Histories Mødelokale

19.5. 2021, kl. 13.00-17.30

 

Fortællinger spiller en stor rolle i historie og kultur. Fortællinger bevæger mennesker, former identiteter og stimulerer engagement. Gennem fortællinger skabes fællesskaber og individer dannes og formes; mennesker inviteres til at forestille sig andre verdener, tro bestemte ting, eller tvivle på dem, at holde af personer og tage afstand fra andre, ligesom de medvirker til at fastholde eller udfordre magtforhold. Narrativitet hænger uløseligt sammen med erindring og erindringskulturer og spiller også en rolle for, hvordan historisk og kulturvidenskabelig forskning skrives og modtages, ligesom fortællingsanalyse som analytisk redskab metodisk har spillet en vigtig rolle i mange humanistiske fag, ikke mindst Historie og Religionsstudier. I denne workshop vil Anne Magnussen, lektor i Historie SDU, og Laura Feldt, lektor i Religionsstudier SDU, i workshoppens første del reflektere over narrativitet og fortællingsanalyse med særligt henblik på historisk og religionsvidenskabelig forskning. I workshoppens anden del vil vi diskutere, hvordan fortællinger optræder og kan analyseres i de deltagende phd-stipendiaters projekter. Forud for workshoppen skal deltagerne derfor fremsende et kort paper med beskrivelse af deres projekt, en skitse til et udvalgt for projektet relevant analytisk take på narrativitet og en skitse til en empirisk analyse som baggrund for et kort mundtligt oplæg på workshoppen (max 3000 ord).

Workshoppen vægtes med 1 ECTS (det er også muligt at deltage uden præsentation – i så fald vægtes workshoppen med 0,5 ECTS).
To uger inden workshoppen rundsendes litteratur (ca. 30-40 sider), som forventes læst inden workshoppen, samt de skriftlige papers.

Der er afsat tid til at diskutere op til seks oplæg fra stipendiater. Grundet corona-restriktioner er det samlede antal deltagere begrænset til ni stipendiater. Hvis corona-situationen tillader det, afsluttes workshoppen med en fælles middag.

Workshoppen kan afholdes på engelsk, hvis ikke-dansktalende deltager.

Tilmelding til sekretær for den humanistiske ph.d.-skole, Jeanet Dal (dal@sdu.dk)

Deadline for tilmelding: 1.4. 2021

Deadline for skriftlige oplæg (max 3.000 ord): 5.5. 2021

 

 

Arrangør:

Forskningsprogrammet for Områdestudier, Religion, Arkæologi og Historie, SDU

 

Sidst opdateret: 07.09.2021