Skip to main content

Ph.D.-kursus i Samtidshistorie

Dato: 30.-31. januar 2020
Tid: TBA
Sted: Københavns Universitet - Lokaler oplyses senere 
Tilmelding: Senest 1. december 2019 til Nils Arne Sørensen (nils@ sdu.dk)
som også står til rådighed med henblik på yderligere oplysninger.
Deltagelse For Ph.d.-studerende tilmeldt de fagligt relevante forskningsprogrammer på danske universiteter er deltagelse 
i kurset (inkl. overnatning og fortæring, herunder middag torsdag) gratis. 
For andre er deltagelse i selve kurset gratis, og der er mulighed for støtte til overnatning mn.  
 Papers: Papers bør ikke overskride 800 ord. 
Deadline for papers: senest den 19. januar 2019, kl. 23:59 
Arrangør Forskeruddannelsesprogrammet i Religion, Arkæologi og Historie (SDU) samt
Selskab for Samtidshistorisk Forskning (KU)
 ECTS: Kurset er normsat til 3 ECTS - mens deltagelse uden paper normsættes til 1 ECTS 

 

 

Ph.d.-kursus i Samtidshistorie

 

I samarbejde med Selskab for Samtidshistorisk Forskning arrangerer vi et kursus, der kombinerer en faglig dag med en dagworkshop for Ph.D.-studerende med samtidshistoriske emner. Initiativet har rod i et fælles ønske om at styrke det samtidshistoriske miljø og ikke mindst kontaktnettet mellem unge forskere og de mere etablerede. Det er nu ottende gang, vi kan tilbyde et sådant kursus, så vi kan vel godt tillade os at kalde det for en veletableret tradition.

På den faglige temadag, der foregår fredag d. 31.1., er emnet Identitetspolitik og interessepolitik mellem multikulturalister, globalister og (ny)nationalister, hvor der fokuseres på den centrale rolle nationen og national identitet er kommet til at indtage i det 21. århundrede, ikke blot i Europa og USA, men også i asiatiske stormagter som Indien og Kina.

Ph.D.-workshoppen foregår torsdag den 30. januar på Københavns Universitet. Her vil et antal studerende med samtidshistoriske projekter få mulighed for at fremlægge delresultater og diskutere dette med både seniorforskere og medstuderende. Diskussionerne vil foregå med udgangspunkt i fremsendte papers. Arbejdssproget er dansk/skandinavisk, men vi modtager naturligvis gerne papers på engelsk. Der er i år afsat tid til diskussion af seks papers, men deltagere uden paper er også meget velkomne og er erfaringsvis også meget glade for at deltage.

 

 

Sidst opdateret: 28.10.2021