Skip to main content

Aktualisering af ”det gamle” i forskningsansøgninger - et inspirationsseminar

Dato: 4. februar 2020
Tid: 10:00-14:00 
Sted: De Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense 
Tilmelding: Senest 20. januar 2020 til Louise Nyholm Kallestrup på lnk@sdu.dk 
Tilmeldingen er gratis, men bindende. 
Arrangør Seminaret arrangeres af Center for Middelalder- og Renæssancestudier i samarbejde
 med Historicitet (IKV), forskningsprogrammet Autoritet, Materialitet og Medier (IH)
 og FORAH. Det har således også status som phd-kursus, normsat til ¼ ECTS.

 ECTS: Kurset er normsat til 0,25 

 

 

Aktualisering af ”det gamle” i forskningsansøgninger

- et inspirationsseminar

Det Adelige Jomfrukloster, Odense, 4. februar, 2020. Kl. 10-14.

 

I en forskningsverden med stadig øget fokus på eksterne bevillinger mener vi, at der er nogle særlige ansøgningsmæssige udfordringer forbundet med at arbejde med noget alle andre opfatter som uendeligt støvet. Seminaret er derfor tænkt som erfaringsudveksling mellem forskere på alle trin af karrierestigen, og som arbejder med temaer inden for det førmoderne.

Vi har inviteret fire oplægsholdere, der alle har haft succes med at hjemtage nogle af de største bevillinger, og bedt dem om at forholde sig til spørgsmålet om ”Hvilke overvejelser og strategier ligger bag ansøgningen?”. Flere af oplægsholderne sidder eller har siddet med bedømmelse af ansøgninger og kan derfor belyse spørgsmålet fra ansøger såvel som fondsperspektivet.

Hver oplægsholder har 20 minutters oplæg efterfulgt af 40 minutter til diskussion. Der bliver således rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Oplægsholdere:

Professor MSO Iben Fonnesberg-Schmidt, AAU, medlem af FKK

Professor Lars Boje Mortensen, leder af grundforskningscenteret Centre for Medieval Literature, SDU

Professor Marie-Louise Nosch, tidligere leder af grundforskningscenteret Center for Tekstilforskning, bestyrelsesmedlem Veluxfonden

Professor Carl Bache, SDU, leder af phd-skolen på Humaniora og bestyrelsesmedlem i Carlsbergfondet

 

Sidst opdateret: 28.10.2021