Undervejs-seminar/As we go-along seminar series

Dato: 30. januar 2019 - 05. marts 2019 - 28. marts 2019
23. april 2019 - 28. maj 2019 -5. juni 2019 - 14. juni 2019
Tid: 30. januar 2019 - 13:15-15:00 
05. marts 2019 - 13:15-14:30
28. marts 2019 - 13:15-15:00
23. april 2019 - 14:15-16:00
28. maj 2019 - 13:15-15:00
5. juni 2019 - 13:15-15:00

14. juni 2019 - 13:15-15:00
Sted: 30. januar 2019 - Mellemøststudiers Mødelokale
05. marts 2019 - Mødelokale 6 
28. marts 2019 - Mødelokale 6
23. april 2019 - Mødelokale 6
28. maj 2019 - Mødelokale 6
5. juni 2019 - Mødelokale 65

14. juni 2019 - Mødelokale 6 
Tilmelding: Til Nils Arne Sørensen - nils@sdu.dk 
ECTS Ikke ECTS udløsende 
   

 

Undervejs-seminar/As we go-along seminar series
 [forventet 4-6 seminarer à 2 timer]

 

30. januar, kl. 13.15-15 i Mellemøststudiers Mødelokale

Præforsvar: Asger Nørlund Christensen:
Maritim kulturudveksling imellem den danske konges riger og Nederlandene i det tidligt moderne.
Opponent: lektor Bo Poulsen, Aalborg Universitet

5. marts, kl. 13.15-14.30 i Mødelokale 6

Projektpræsentation:Asb jørn Aae:
Norden og Sovjetunionen under den Kolde Krig 1968-1988
Kommentator: Institutleder Niels Bo Poulsen, Forsvarsakademiet

28. marts, kl. 13.15-15.00 i Mødelokale 6

Brainstorming Seminar:
Hvordan bruger vi bedst 50.000 kr til at blive klogere?
Introduktion ved planlægningsgruppen fra DHM 2014 og 2016

23. april, kl. 14.15-16.00 i Mødelokale 6

Præforsvar: Tine Kondrup: 
Ude af syne men ikke af sind.
Repræsentation og mindestrategier hos den danske adel, 1400-1537
Opponent: Redaktør Birgit Bøggild Johannesen, Nationalmuseet

28. maj, kl. 13.15-15.00 i Mødelokale 6

Præforsvar: Julie Andersen
På ferie med kufferten fuld af (krigs)minder? Danske turister i Vesttyskland 1949 – 1970
Opponent: Lektor Rosa Magnusdottir, Aarhus Universitet

5. juni, kl. 13.15-15 i Mødelokale 6

Præforsvar: Valdemar Hedelykke Grambye:
Antikvaren som samler i det præmoderne museumslandskab 1650-1750.
Fortidsdyrkelsens fællesskaber, forestillinger og formidlingspraksisser i en dansk-nordisk kontekst.
Opponent: professor Anne Eriksen, Universitetet i Oslo

14. juni 13.15-15 i Mødelokale 6

Præforsvar: Cecilie Bjerre
Opponent: professor Ingrid Söderlind, Linköpings Universitet