Ph.D.-kursus i Samtidshistorie

Dato: 24.-25. januar 2019
Tid: 24.01.2019: Ph.d.-workshop - TBA
25.01.2019:  Samtidshistorisk Temadag - kl. 10:00-17:50
Sted: Videnskabernes Selskab, H. C. Andersens Boulevard 35, København 
Tilmelding: Senest 1. december 2018 til  Nils Arne Sørensen på nils@sdu.dk  - som også står til rådighed med henblik på
yderligere oplysninger. 
Deltagelse For Ph.d.-studerende tilmeldt de fagligt relevante forskeruddannelsesprogrammer på danske
universiteter er deltagelse i kurset (inkl. overnatning og fortæring, herunder middag torsdag)
gratis. For andre er deltagelse i selve kurset gratis, og der er mulighed for støtte til overnatning mv. 
 Papers:  Deadline for papers er 13. januar 2019 kl. 23:59 
Papers bør ikke overskride 8.000 ord. 
 ECTS: Kurset er normsat til 3 ECTS - mens deltagelse uden paper normsættes til 1 ECTS. 

 

 

Ph.D.-kursus i

Samtidshistorie

København 24.-25.  januar 2019

 

I samarbejde med Selskab for Samtidshistorisk Forskning arrangerer vi et kursus, der kombinerer en faglig dag med en dagworkshop for Ph.D.-studerende med samtidshistoriske emner. Initiativet har rod i et fælles ønske om at styrke det samtidshistoriske miljø og ikke mindst kontaktnettet mellem unge forskere og de mere etablerede. Det er nu syvende gang, vi kan tilbyde et sådant kursus, så vi kan vel godt tillade os at kalde det for en veletableret tradition.

På den faglige temadag, der foregår fredag d. 25.1. er emnet Nye politiske dagsordener i 1970erne og 1980erne, hvor den danske politiske udvikling sættes i internationalt perspektiv, men hvor historikere, eksperter og centrale aktører i datidens politik vil analysere og diskutere emnet. Temadagen er inspireret af de to nyeste bind af klassikeren, De danske Ministerier, hvor bindet om Anker Jørgensens regeringer udkom sidst år (forfattet af Thorsten Borring Olesen), mens bindet om Poul Schlüter-regeringerne med Niels Wium Olesen som forfatter udkommer senere dette efterår. Det detaljerede program kan læses nedenfor.

Ph.D.-workshoppen foregår torsdag den 24. januar på Københavns Universitet. Her vil et antal studerende med samtidshistoriske projekter få mulighed for at fremlægge delresultater og diskutere dette med både seniorforskere og medstuderende. Diskussionerne vil foregå med udgangspunkt i fremsendte papers. Arbejdssproget er dansk/skandinavisk, men vi modtager naturligvis gerne papers på engelsk. Der er i år afsat tid til diskussion af seks papers, men deltagere uden paper er også meget velkomne og er erfaringsvis også meget glade for at deltage.
Papers bør ikke overskride 8.000 ord.  Deadline for papers: 13. januar 2019 kl. 23.59.

 

Samtidshistorisk Temadag

Fredag d. 25. januar 2019, 10.00-17.50 Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, København

Nye politiske dagsordener i 1970erne og 1980erne New Political Agendas in the 1970s and 1980s

 

Program

 

 • 10.00-10.10 Velkomst/Welcome
  Poul Villaume, professor, formand for Selskab for Samtidshistorisk Forskning
 • 10.10-10.50: From Labour to Thatcher
  Dr. Benjamin Jackson, Assoc. Prof., University of Oxford
 • 10.50-11.05: Discussion
 • 11.05-11.45: State or Market. The Battle over the Swedish Political Economy of the 1970s and 1980s
  Dr. Jenny Andersson, CNRS Research Professor, Co-director of the Max Planck Sciences Po Center, Paris
 • 11.45-12.00: Discussion

 • 12.00-13.00: Frokost/ Lunch

 • 13.00-13.30: Jordskredspolitik – dansk politik under Anker Jørgensen
  Thorsten Borring Olesen, professor, Aarhus Universitet
 • 13.30-14.00: Schlüter og genopretningspolitikken i 1980’erne
  Niels Wium Olesen, lektor, Aarhus Universitet 14.00-14.20: Samlet diskussion

 • 14.20-14.45: Te / Kaffe

 • 14.45-15.15: Miljøpolitikkens fremvækst i 1970’erne og 1980’erne
  Christian Ege Jørgensen, Det Økologiske Råd
 • 15.15-15.45:  Udlændingepolitikkens gennemslag i  1980’erne
  Heidi Vad Jønsson, lektor, Syddansk Universitet
 • 15.45-16.10: Samlet diskussion
 • 16.15-17.15: Da Schlüter faldt: hvordan 1980’erne blev til 1990’erne rundbordsdiskussion mellem:
  Mogens Lykketoft, Lone Dybkjær, Henning Dyremose