Skip to main content

Ph.D.-kursus om kulturhistorie og kriminalitet (1500-1850)

Mødelokale 6
Dato: 7. marts 2019
Tid: Kl. 10:00-17:00
Sted: Mødelokale 6 - Institut for Historie, SDU, Campus Odense
Tilmelding: Senest 1. februar 2019 til  Louise Nyholm Kallestrup - Mail: lnk@sdu.dk 
Papers Deadline for papers: 17. februar 2019
Papers sendes til Louise Nyholm Kallestrup på lnk@sdu.dk  
 For nærmere information kontakt: Louise Nyholm Kallestrup (SDU) på lnk@sdu.dk 
Johan Lund Heinsen (AAU) på heinsen@cgs.aau.dk 
 ECTS: For deltagelse med paper: 2 ECTS
For deltagelse uden paper: 1 ECTS 

 

 

De nye kulturhistoriers veje til fortidens følelser, forestillinger og levede liv leder ofte igennem retsvæsenets arkiver. Der møder man mennesker i konflikt – med hinanden og med loven – men man finder også detaljerede glimt af den verden, konflikten har rod i. Det er således ikke underligt, at kriminaliteten i sig selv er blevet et populært genstandsfelt. Dette phd-seminar giver stipendiater mulighed for at møde nogle af fagets dygtigste udøvere og høre om deres møder med den kriminelle fortid, men lige så vigtigt vil være præsentation og diskussion af de udfordringer, I som stipendiater står over for i forsøget på at forstå fortidens kulturer. 

Kurset vil således bestå af en blanding af diskussion af papers fra phd-stipendiater og oplæg.
Oplægsholderne vil være seniorforsker Tyge Krogh (RA, Kbh), professor Ulrik Langen (KU) og seniorforsker Asbjørn Thomsen (RA, Viborg).

Papers: Man kan deltage i kurset både med og uden paper. Konkret kan et paper være et forarbejde til en af afhandlingens analyser, et artikeludkast eller en mere overordnet præsentation af projektet alt afhængig af, hvor i arbejdsprocessen man befinder sig. Omfangsmæssigt skal papers være mindst 3000 og højst 8000 ord. Deadline for fremsendelse af papers til Louise Nyholm Kallestrup (email nedenfor) er 17. februar 2019. Der gøres opmærksom på, at der på kurset er afset tid til diskussion af 6 papers.

 

NB: Kurset afsluttes med en fælles middag for oplægsholdere, stipendiater og kommentatorer. Ved tilmelding bedes man anføre evt. særlige diætetiske ønsker.

Sidst opdateret: 07.01.2021