Karriereseminar for humanistiske ph.d.er

Dato: 4. juni 2019
Tid: 13:00-17:00
Sted: Mødelokale 6, Institut for Historie, SDU, Campus Odense 
Tilmelding: Tilmeldingsfrist er d. 20. maj 2019 og skal ske til Tine Kondrup tkondrup@sdu.dk
 eller Anne Hagen Berg Anneberg@sdu.dk

Deltagelse Seminaret henvender sig fortrinsvist til ph.d.-stipendiater fra historie og beslægtede fag, 
og mere bredt til stipendiater inden for humaniora generelt. 
Af logistiske årsager er der begrænset antal pladser.
 
 ECTS: Kurset er ikke ECTS-udløsende 

 

Formålet med dette seminar er at sætte fokus på de karrieremuligheder vi som humanistiske ph.d.er har, når vi er færdige med vores afhandlinger. At gå videre i post.doc-stillinger og adjunkturer er en velkendt mulighed, som ofte bliver italesat som det naturlige næste skridt efter ph.d.en. Samtidig gør instituttet opmærksom på, at det på grund af den økonomiske situation som udgangspunkt ikke er muligt at fortsætte på universitetet, men med denne besked følger sjældent en viden om, hvorhen ph.d.er i historie/humaniora så kan gå. Museer, arkiver og uddannelsessektoren aftager en del, men også her sker der besparelser, og der kan være langt imellem jobbene. Uden for disse institutioner, hvori historikere/humanister traditionelt har fundet arbejde, er der dog en række andre muligheder. Det er disse muligheder, vi med dette seminar, ønsker at sætte fokus på.

Program

  • 13.00-13.10 Velkomst v. Anne og Tine
  • 13.10-13.40 Niels Glæsner, Dansk Magisterforening: Hvad laver ph.d.er uden for academia?
  • 13.40-14.10 Arbejdstager: ph.d. i historie Nina Brandt Jacobsen, Destination Fyn
  • 14.10-14.40 Spørgsmål og diskussion

  • 14.40-15.00 Pause

  • 15.00-15.30 Arbejdstager: ph.d. i historie Mai Hostrup Brunse, Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • 15.30-15.45 Rasmus Beedholm Laursen, Karriererådgiver Magistrenes A-Kasse
  • 15.45-16.15 Arbejdstager: ph.d. i historie Nynne-Cecilie Kelager Schmidt, Nordsjællands Politi
  • 16.15-16.45 Spørgsmål og diskussion
  • 18.00- : Middag på Mamma’s, Klaregade 4, 5000 Odense C.