GLOBAL ORDEN OG UORDEN Fredsafslutningen efter 1. Verdenskrig – 100 år senere

Dato: 12. juni 2019
Tid: 13:00-17:00
Sted: DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier
Auditoriet, Gl. Kalkbrænderi Vej 51A, 2100 København Ø 
Tilmelding: Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. 
Benyt venligst online tilmeldingsformular senest 10. juni 2019 inden kl. 10:00
Følg dette link: https://www.diis.dk/node/14823  
Live stream kræver ingen tilmelding
Streaming Seminariet vil foregå på dansk og kan live streames på diis.dk 
Arrangør DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier
 ECTS: 0,25

 

 

Global orden og uorden

Fredsafslutningen efter 1. Verdenskrig – 100 år senere

 

Onsdag den 12. juni 2019, kl. 13:00-17:00
DIIS- Dansk Institut for Internationale Studier
Auditoriet
Gl. Kalkbrænderi Vej 51A
2100 København Ø

Den 28. juni 1919 blev Versaillestraktaten underskrevet. Der sættes tit lighedstegn mellem denne traktat og afslutningen af 1. verdenskrig, men Versaillestraktaten mellem krigens sejrherrer og Tyskland var kun en del af et større system af fredsaftaler og internationale aftaler. Fredskonferencen var første gang, at beslutningstagere forsøgte at skabe et system ud fra et egentligt globalt perspektiv, og deres forsøg på at nyordne verden kom til at sætte spor, som det fortsat er lette at få øje på. Det er fredsafslutningernes langsigtede globale konsekvenser, der er temaet for dette seminar.

Talere:

 

Program

Kl. 13:00 – 13:15                   Global orden og uorden: Versailletraktaten 100 år senere
Indledning ved Nils Arne Sørensen, SDU 
 Kl. 13:15-13:30    Wilson før Wilson: Drømme om en global orden fra oplysningen til første verdenskrig
Vibeke Tjalve Skov, DIIS 
Kl. 13:30-14:45   ”Ghosts of Empire”Erdogan og Tyrkiet i perspektiv
 
Mogens Pelt, Saxo Instituttet

 
Orban og Ungarn i perspektiv
 
Kristian Gerner, professor emeritus, Lund

”The End of Sykes-Picot” - Mellemøsten i Perspektiv
 
Lars Erslev Andersen, DIIS

Ordstyrer: Cecilie Felicia Stokholm Banke, DIIS
   
Kl. 14:45-15:00  Kaffepause
   
 Kl. 15:00-15:45    Den nye globale orden: Folkeforbundet

 Folkeforbundet, bureaukrati og teknokrati i det 20. århundrede
 
Karen Gram Skjoldager, lektor, Aarhus Universitet

 
En international embedsmands liv og virke: Thanassis Aghnides fra Osmannerriget til FN
 
Haakon A. Ikonomou, lektor, Saxo-Instituttet, KU 
 Kl. 15:45-16:30 De utilsigtede konsekvenser af en god idé: 
Den nye verdensordens konsekvenser for det imperiale system

D
elegitimeringen af Imperialismen: Det britiske imperium og konfiskeringen af Tysklands kolonier 
Mads Bomholt Nielsen, post.doc., Engerom-Instituttet, KU 

Hvordan fredskonferencen i 1919 skabte ”afkolonisering
Stuart Ward, professor, Saxo-Instituttet, KU  
   
 Kl. 16:30-16:40 Afrunding og perspektivering
 
Louise Riis Andersen, DIIS 
 Kl. 16:40-17:00 Spørgsmål fra salen og farvel
Ordstyrer: Hans Mouritzen, DIIS 
   
 Kl. 17:00-18:00  Reception