Skip to main content

Ph.d.-kursus i Samtidshistorie

Dato: 28.-29. januar 2016
Tid: Endeligt program vil foreligge primo december 2015
Sted: Københavns Universitet
Tilmelding: Senest 10. december 2015 til Nils Arne Sørensen (nils@sdu.dk)
som også står til rådighed med henblik på yderligere oplysninger.
For Ph.d.-studerede tilmeldt forskerprogrammer med tilknytning til det nationale netværk for forskeruddannelse i historie og arkæologi er deltagelse i kurset (incl. overnatning og fortæring, herunder middag torsdag) gratis.
Papers: Deadline for papers: 15. januar 2016
ECTS: Kurset er normsat til 3 ECTS
(mens deltagelse uden paper normsættes til 1 ECTS).

 

Ph.d.-kursus i Samtidshistorie
København 28-29. januar 2016
Videnskabernes Selskab og Københavns Universitet


I samarbejde med Selskab for Samtidshistorisk Forskning arrangerer vi et kursus, der kombinerer en faglig dag, der har som tema har Digital Historie, med en dagworkshop for Ph.d.-studerende med samtidshistoriske emner. Initiativet har rod i et fælles ønske om at styrke det samtidshistoriske miljø og ikke mindst kontaktnettet mellem unge forskere og de mere etablerede. Det er nu fjerde gang, vi kan tilbyde et sådant kursus.

På den faglige temadag, der foregår fredag d. 29.1. i Videnskabernes Selskabs lokaler, fokuseres der på de muligheder, men også vanskeligheder, som digitaliseringen stiller historikere overfor. På dagen har vi inviteret eksperter fra Canada og Storbritannien til at sikre et internationalt perspektiv, men der bliver også præsentationer af og mulighed for at diskutere centrale danske digitaliseringsprojekter. Et endeligt program for temadag forventes at foreligge primo december.

Ph.d.-workshoppen foregår torsdag den 28. januar på Københavns Universitet. Her vil et antal studerende med samtidshistoriske projekter få mulighed for at fremlægge delresultater og diskutere dette med både seniorforskere og medstuderende. Diskussionerne vil foregå med udgangspunkt i fremsendte papers. Arbejdssproget er dansk/skandinavisk, men vi modtager naturligvis gerne papers på engelsk. Der er i år afsat tid til diskussion af seks papers, men deltagere uden paper er også meget velkomne. Papers bør ikke overskride 8.000 ord.
Deadline for papers: 15. januar 2016.

Kurset er normsat til 3 ECTS (mens deltagelse uden paper normsættes til 1 ECTS).

For Ph.d.-studerende tilmeldt forskerprogrammer med tilknytning til det nationale netværk for forskeruddannelse i historie og arkæologi er deltagelse i kurset (inkl. overnatning og fortæring, herunder middag torsdag) gratis.
Tilmelding: senest 10. december 2015 til Nils Arne Sørensen (nils@sdu.dk)  – som også står til rådighed med henblik på yderligere oplysninger.

Sidst opdateret: 28.10.2021