Nationalt kursus for ph.d.-studerende i historie

Dato: 20.-21. november 2019
Tid: Præcise oplysninger om sted og tid kommer efter sommerferie. Vi kan dog allerede nu afsløre,
at tidsrammen bliver cirka fra frokost til frokost.
Sted: Et sted på Fyn  -  lokationen vælges, så den er let tilgængelig med offentlig og klimavenlig transport. 
Tilmelding: Senest 15. september 2019 til Nils Arne Sørensen (nils@ sdu.dk)
som også står til rådighed med henblik på yderligere oplysninger.
Deltagelse For Ph.d.-studerende tilmeldt de fagligt relevant forskeruddannelsesprogrammer på danske 
universiteter er deltagelsen i kurset (inkl. overnatning og fortæring) gratis.  
Arrangør:  Kurset planlægges af Louise Nyholm Kallestrup, Jesper Maibom Madsen, Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen.
 ECTS: 2

 

 

Nationalt kursus for ph.d.-studerende i historie

Et sted på Fyn, 20.-21. november 2019

 

Siden den nationale forskerskole for historie blev nedlagt for ti år siden, har det været meget småt med rum, hvor ph.d.-studerende i historie kan mødes for at diskutere det fag, vi er fælles om, på tværs af specialiseringer og institutioner. Det er ambitionen, at dette kursus skal råde (en smule) bod herpå og forhåbentlig være med at skabe samtaler på tværs af snævre interessefelter og måske endda lægge grund til nye faglige netværk.

Kurset vil bestå af både forelæsninger (ved professor Marie Louise Nosch, KU, og professor Bo Poulsen, AaU), diskussioner og workshops, men sidstnævnte bliver det centrale. Her vil studerende få mulighed for at fremlægge delresultater fra deres projekter og diskutere disse med både seniorforskere og medstuderende. Alle diskussioner vil tage udgangspunkt i fremsendte papers. Workshops vil blive organiseret, så vi blander kortene så bredt som muligt, både hvad angår fagligt indhold og institutionel tilknytning i forventningen om, at det vil synliggøre, hvor bredt vores fag faktisk er, men også at mødet med denne bredde og alsidighed kan befrugte specialiserede projekter.

Papers kan typisk bestå af udkast til kapitler eller artikler fra den planlagte afhandling, men for studerende, der er tidligt i deres forløb, kan et paper også have form af en udvikling af projektbeskrivelsen. Et paper bør ikke overskride 8.000 ord. Arbejdssproget på kurset er dansk/skandinavisk, men vi modtager naturligvis gerne papers på engelsk Deadline for papers er 1. november, og deltagere vil få tilsendt nærmere retningslinjer for papers i forbindelse med tilmeldingen til kurset.

Kurset planlægges af Louise Nyholm Kallestrup, Jesper Majbom Madsen, Jeppe Nevers, Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen. Vi har nydt godt af indspark og støtte fra Charlotte Appel (AU), Johan Heinsen (AaU), Niklas Olsen (KU) og Anette Warring (RUC).