Samfundsvidenskab og Historie (Social Sciences and History)

Dato: 28. april 2015
Tid: 13:00-17:30
Sted: SDU, Campus Odense, mødelokale 6 ved Historie
Tilmelding: Til Nils Arne Sørensen - nils@sdu.dk
senest den 14. april 2015
ECTS:

0,5

Arrangør Institut for Historie: Forskningsprogram for politisk historie og
Forskeruddannelsesprogram for områdestudier, religion, arkæologi
og historie 

 

Det er velkendt, at historikere og samfundsforskere ofte arbejder med nært beslægtede emner (økonomi, samfundsforandringer, politik, internationale forhold etc.), og det er mindst lige så velkendt, at vi typisk adskiller de to verdner med den gamle teori om, at hvor historikeren er individualiserende og beskæftiger sig med det unikke, søger samfundsforskeren mod teorier og almene modeller. I de seneste årtier har mange områder inden for samfundsvidenskaberne imidlertid genopdaget historien, og historiefaget er blevet langt mere teoretisk orienteret, end det tidligere var. Senest er den politiske historie blevet genfødt som ”ny politisk historie” med et klart krav om en øget teoretisk bevidsthed. Det hører imidlertid også til denne udvikling, at denne teoretiske orientering har peget mere ind i det humanistiske felt (kulturhistorie, sproglig vending etc.), end den har peget mod samfundsvidenskabelige teorier.
Det synes derfor relevant at gøre lidt status over forholdet mellem historie og samfundsvidenskab. Hvor langt holder den gamle idé om det singulære over for modellerne, og hvordan ser relationen ud, når man skifter fokus til konkrete emner og forskningsfelter? I dette symposium ser vi nærmere på, hvordan historie og samfundsvidenskab mødes inden for et antal forskellige forskningsfelter, der alle ligger i et grænseland.

Program:

  • 13.00-13.15 Velkomst og indledning v. Jeppe Nevers (Institut for Historie, SDU)
  • 13.15-14.00 Jens Ringsmose (Institut for Statskundskab, SDU): Historikere, politologer og internationale studier
  • 14.00-14.15 Kaffe
  • 14.15-15.00 Kristine Kjærsgaard (Institut for Historie, SDU): Dansk udenrigspolitik: Politologiske begreber og historisk analyse
  • 15.00-15.45 Palle Svensson (Institut for Statskundskab, AU): Tendenser i demokratiforskningen: Politologiske og historiske perspektiver
  • 15.45-16.00 Kaffe
  • 16.00-16.45 Per Boje (Institut for Historie, SDU): Historie og økonomisk teori
  • 16.45-17.30 Morten Rasmussen (Center for Moderne Europæiske Studier, KU): Europæiske studier mellem historie og samfundsvidenskab

Oplægsholderne har fremsendt artikler, som forudsættes læst af deltagerne. De fås i e-format ved tilmelding