Undervejsseminar III (Underway Seminar)

Dato: 22. april 2015
Tid: 13:00-15:00
Sted: SDU, Campus Odense, mødelokale 6 ved Historie
Tilmelding: Pr. mail til nils@sdu.dk
ECTS:

Oplyses snarest

Kommentatorer Arkivar Mette Seidelin, Landsarkivet, Odense

 

Projektpræsentationer ved Cecilie Bjerre