Slægt og memoria 1400-1600

Dato: 10. november 2015        
Tid: 10:00-17:00
Sted: SDU, Campus, Mødelokale 6
Tilmelding: Til Nils Arne Sørensen pr mail på nils@sdu.dk
ECTS:

1,5 for deltagelse med oplæg
o,5 for deltagelse uden oplæg

 

Arrangeret af Center for Middelalderstudier i samarbejde med forskningsprogrammet Autoritet, Materialitet og Medier og Phd-programmet, Institut for Historie

Program

 • 10.00 Velkomst v. Louise Nyholm Kallestrup og Lars Bisgaard (SDU)
 • 10.15-11.15 Birgitte Bøggild Johannsen (Nationalmuseet): Kortlægning af memoria-forskningens kilder: En præsentation af den hollandske database: Medieval Memoria Online (MeMO) (http://memo.hum.uu.nl) – muligheder og mangler.
 • 11.20-11.55 Mads Heilskov (AU): Liturgisk erindring og den guddommelige orden: hierarki i tekst og rum i dansk middelalder
 • 11.55-12.30 Tine Kondrup (SDU): Adel og Memoria i Danmark 1300-1500. Nogle indledende overvejelser.

 • 12.25-13.30 Frokost i Restauranten

 • 13.30-14.05 Marie Møller Christensen (KU): Mellem slægt, tradition og reformation. Adelens personlige bønnebøger, ca. 1550-1600
 • 14.05-14.40 Lars Bisgaard (SDU): Eiler Brockenhuus’s skrivekalender revisited

 • 14.40-15.10 Kaffe

 • 15.10-15.45 Rasmus Agertoft (Nyborg): Adelens gravmæler i 1500-tallet: den voksende anetavle og familiemausoleet
 • 15.45-16.20 Per Seesko (OBM, Odense): By og erindring
 • 16.20-17.00 Opsamling og diskussion

 • 18.00 Middag