Skip to main content

Præforsvar: Karna Kjeldsen

Dato: 21. september 2015
Tid: 14:15-16:00
Sted: SDU, Campus Odense, mødelokale 6
Tilmelding: Ingen tilmelding
Opponent:

Bengt-Ove Andreassen, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø

 

Religionsundervisning og religionsdidaktik i det 21. århundrede: Politiske, offentlige og religionsdidaktiske diskussioner og tilgange med fokus på kristendoms status, didaktisering og repræsentation i folkeskolen og læreruddannelsen i Danmark.