Skip to main content

Fra Bloch til Kocka - metodiske refleksioner over komparativ historie

Dato: 2. december 2015
Tid: kl. 13:00-17:30
Sted: mødelokale 6, Historie, SDU, Campus Odense
Tilmelding: Til Nils Arne Sørensen, nils@sdu.dk senest den 10. november 2015.
Husk ved tilmeldingen at meddele, om I kan deltage i middagen.
ECTS:  0,5  

 

Siden Marc Bloch holdt sit berømte foredrag i 1928 om ”histoire comparée”, har historikere anerkendt forskningsgevinsten, men også debatteret de videnskabelige implikationer ved den komparative fremgangsmåde. Senest har Jürgen Kocka i samarbejde med Heinz-Gerhard Haupt sammenfattet de metodologiske indsigter i bogen Comparative and Transnational History (2009). Hvad enten komparativ historie betragtes som en systematisk metode eller tænkemåde, er forskerne enige om, at komparationer har sigte på at udskille forskelle og ligheder for at give en bedre forståelse af historiske fænomener. Med afsæt i denne opfattelse vil vi på seminariet diskutere, hvorledes komparation kan kvalificere undersøgelsen og de historiske forklaringer. Diskussionen vil foregå på baggrund af tre oplæg, der spænder fra vidtfavnende historiografiske perspektiver til konkrete eksempler fra empiriske casestudier.

Seminariet henvender sig til ph.d.-studerende, uanset om projektet er baseret på en komparativ undersøgelse, eller afhandlingsarbejdet rummer enkelte komparative betragtninger. Alle, der er interesserede i metode og i at diskutere fordele, ulemper og udfordringer ved kvalitativ historisk komparation, er selvfølgelig meget velkomne.

Program

  • 13:15-14:15 Uffe Østergaard (professor CBS): ”Historiografiske og komparative perspektiver”
  • 14:15-15:00 diskussion og kaffe
  • 14:30-15:30 Hagen Schulz-Forberg (Lektor AU): ”Comparative Conceptual History”
  • 15:30-16:00 discussion
  • 16:15-17:00 Kristina Krake (ph.d.-stipendiat SDU): ”Empiriske og strukturelle udfordringer”
  • 17:00-17:30 diskussion og afrunding

  • 19:00-22:00 Middag for seminariedeltagerne på en restaurant i Odense.

Arrangør: FORAH Forskeruddannelsesprogrammet for Områdestudier, Religion, Arkæologi og Historie