Menu

HISTORIE OG SPROG - Begrebshistoriske analysemetoder

Dato:

13. og 14. marts 2014

Sted:

SDU, Odense
13. marts i O97
14. marts i O98

Tilmelding:

Her senest 21. februar

Sprog:

Dansk (stipendiater der arbejder med materiale på andre sprog er også velkomne, men oplæg og diskussioner vil foregå på dansk).

Overnatning: Har du brug for overnatning i Odense så skriv til ncs@sdu.dk

Kontakt:

Jimmi Østergaard Nielsen, jimmini@hum.ku.dk

ECTS:

2

HISTORIE OG SPROG - Begrebshistoriske analysemetoder

Beskrivelse

Historikere beskæftiger sig i stigende grad med sprog og sproglig analyse. Men hvad betyder denne såkaldte "sproglige vending" egentlig for den praktiske udførelse af historisk videnskab? Hvilke redskaber giver den historikeren, som ”traditionel” historisk analyse ikke giver?

Dette todages seminar handler om, hvordan en systematisk sproglig analyse af historiske kildematerialer udføres. Nogle af Danmarks førende eksperter inden for begrebshistorie, sprogvidenskab, diskursanalyse og litteraturvidenskab holder oplæg om, hvordan man rent praktisk kan anvende sproglig analyse i arbejdet med kildematerialet. Efterfølgende vil der være en workshop, hvor en fælles tekstsamling bliver analyseret ud fra en begrebshistorisk tilgang – og endelig vil stipendiaterne have mulighed for i grupper at drøfte problemstillinger vedrørende analysen af sprog i deres eget afhandlingsarbejde. Under gruppearbejdet vil to forskere, der har arbejdet intensivt med sproglige tilgange til historisk analyse, tage del i diskussionerne og give feedback på deltagernes projekter.

Kurset har et udpræget praktisk sigte. Stipendiaterne vil efter kurset have udvidet deres metodiske værktøjskasse og have et bedre kendskab til, hvordan teorier om sproglig analyse kan omsættes til praksis i historikerens arbejde.

Formål

Målene med seminaret er følgende:

  • At give stipendiaterne helt konkrete analyseværktøjer, som de kan bruge i deres videre arbejde med afhandlingen. Herunder spørgsmål om, hvordan vi operationaliserer og systematiserer den sproglige analyse.
  • At skabe et forum for dialog mellem traditionel historisk forskning og beslægtede discipliner (litteraturvidenskab, lingvistik, diskursanalyse).

Målgruppen er primært ph.d.-stipendiater i historie, men kandidater fra tilgrænsende fag er også meget velkomne.

Forberedelse

Tekster der skal læses inden kurset tilsendes deltagerne senest d. 1. marts.

Udover læsning af disse skal alle stipendiater senest d. 10. marts indsende et notat på ca. 3 sider (á 2400 anslag), hvori de med udgangspunkt i deres eget afhandlingsarbejde berører følgende emner:

  • I hvilket omfang spiller sproganalyse en rolle for besvarelsen af dit forskningsspørgsmål?
  • Giver et fokus på sprog/tegn/begreber dig redskaber, som en ”traditionel” (kildekritisk?) historisk analyse ikke giver?
  • Hvordan systematiserer du arbejdet med sprog i dit projekt? (kvantitative/kvalitative metoder, analyseskabeloner, digitale redskaber osv.)
  • Hvilket tanker har du gjort dig om udvælgelsen af dit kildemateriale, din tidsafgrænsning og eventuelle cases?

Notatet sendes til jimmini@hum.ku.dk senest d. 10. marts.

Arrangører

Begrebshistorisk studiekreds, bestående af:

Margit Bech Larsen (SDU)
Nynne Cecilie Kelager Schmidt (SDU)
Jimmi Østergaard Nielsen (KU) 

Samt:

Forskeruddannelsesprogrammet i historie, områdestudier og arkæologi (FUP) ved SDU

PROGRAM

D. 13. marts

Kl. 10.00: Introduktion ved arrangørerne

Kl. 10.05: Foucault i praksis – Sniff Andersen Nexø

Kl. 11.00: Litteraturanalysens potentiale som historisk analyseredskab - Anne Marie Mai

Kl. 12.15: Frokost

Kl. 13: Neoliberalisme som analytisk udfordring – Niklas Olsen

Kl. 14-14.30: Pause

Kl. 14.30: Sproglig betydningsanalyse – Hanne Ruus

Kl. 15.30: Begrebshistorie og studiet af semantiske felter – Jan Ifversen

Kl. 18: Middag på restaurant i Odense

D. 14. marts

Kl. 10: Begrebshistoriens nytte: Perspektiver, eksempler og begrænsninger - Jeppe Nevers

Kl. 11.30: Workshop: Begrebshistorie i praksis. Casestudie af et minikorpus – Jeppe Nevers og Niklas Olsen

Kl. 13.00: Frokost

Kl. 14.00: Arbejde i grupper med stipendiaternes eget materiale og med mulighed for sparring med Jeppe Nevers og Niklas Olsen

Kl. 16.00-16.30: Evaluering og afrunding

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies