Menu

Samtidshistorie

Dato:

31. januar til 1. februar, 2013

Sted:

Videnskabernes Selskab og Københavns Universitet

Tilmelding:

Senest 10. december 2012 til Nils Arne Sørensen

ECTS:

Kurset er normsat til 3 ECTS - deltagelse uden paper normsættes til 1 ECTS

 

I samarbejde  med Selskab for Samtidshistorisk Forskning arrangerer vi et kursus, der kombinerer en faglig dag,  der sætter fokus på to emner: transnational historie og hverdagshistorie med en dagworkshop for Ph.d.-studerende med samtidshistoriske emner. Initiativet har rod i et fælles ønske om at styrke det samtidshistoriske miljø og ikke mindst kontaktnettet mellem unge forskere og de mere etablerede. Samarbejdet blev søsat sidste år med så stor succes, at vi nu satser på at gøre det til en årlig tilbagevendende begivenhed.

På den faglige temadag, der foregår fredag d. 1. februar i Videnskabernes Selskabs lokaler, fokuseres der på to emner: Hverdagshistorie og Transnational Historie. Her vil generaliserende og teoretisk-orienterede oplæg blive kombineret med case-studies inden for de to temaer, som det fremgår af programmet nedenfor.

Ph.d.-workshoppen foregår torsdag den 31. januar på Københavns Universitet.. Her vil et antal studerende med samtidshistoriske projekter få mulighed for at fremlægge delresultater og diskutere dette med både seniorforskere og medstuderende. Diskussionerne vil foregå med udgangspunkt i fremsendte papers. Arbejdssproget er dansk/skandinavisk, men vi modtager naturligvis gerne papers på engelsk. Der er i år afsat tid til diskussion af seks papers, men deltagere uden paper er også meget velkomne. Deadline for papers: 15. januar 2013.

For Ph.-d.-studerende tilmeldt forskerprogrammer med tilknytning til det nationale netværk for forskeruddannelse i historie og arkæologi er deltagelse i kurset (incl. fortæring, herunder middag torsdag) gratis.

 

Samtidshistorisk Temadag: Hverdagshistorie – Transnational Historie

Program:

Velkomst v. Carsten Due Nielsen, Historie, KU, formand for Dansk Selskab til Samtidshistorisk Forskning

Mogens Rüdiger, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU
Hverdagshistorie som forskningsfelt

Jakob Parby, Københavns Bymuseum
At gøre rør og ledninger vedkommende – Refleksioner over arbejdet med bogen og udstillingsprojektet Storbystrømme på Københavns Museum i 2007

Helle Bjerg, Professionshøjskolen UCC
'Blokke af skoleliv' - Hvorfor er erindringers upålidelighed et godt udgangspunkt for at skrive om skolens hverdagsliv?

Michael Wagner, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU
Tilegnelsen af automobilet gennem touring

Frokost

Nils Arne Sørensen, Historie, SDU
Transnational historie som forskningsfelt

Rasmus Mariager, Historie, KU
Fælleseuropæisk sikkerhed. Transnationale socialdemokratiske netværk, afspændingspolitikkens krise og Ostpolitikkens videreførelse

Stine Lauring Knudsen, Historie, AU
Parlamenter, partier og politik kultur i forvandling. Om den transnationale histories muligheder og begrænsninger

Klaus Petersen, Historie, SDU
Transnationale og transnordiske perspektiver på den nordiske velfærdsmodel

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies