Skip to main content

Forskeruddannelsesprogrammet i områdestudier, religion, arkæologi og historie

Forskeruddannelsesprogrammet i områdestudier, religion, arkæologi og historie – The Doctoral Programme in Area Studies, Religion, Archaeology and History, – udgør sammen med vejlederne den organisatoriske ramme for uddannelsen af ph.d.-studerende ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse.

Programmets vigtigste opgaver er:

  • at arrangere kurser og seminarer for de ph.d.-studerende
  • at hjælpe de ph.d.-studerende med at orientere sig i de relevante internationale og nationale faglige fora og med at opfylde kravet om miljøskift
  • at bidrage til at skabe et levende og stimulerende arbejdsmiljø for ph.d.-studerende som en integreret det af instituttets generelle forskningsprofil

Forskeruddanelsesprogrammets aktiviteter er præget af, at Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse (IHKS) samler en bred og forskelligartet vifte af forskningsmiljøer og forskere. En stribe forskningscentre er tilknyttet IHKS, hvis medarbejdere underviser på omtrent 20 forskellige uddannelser. spredt over SDU’s campi. Alsidigheden og forskelligheden er stor, når det gælder forskningen på IHKS, men regelmæssige institutarrangementer sikrer kontakter på tværs af specialiseringer, og instituttet tilstræber aktivt at udvikle tværfaglige projekter. Det kommer bl.a. til udtryk gennem de fire tværgående forskningsfelter, som det i de kommende år er hensigten at udvikle på IHKS, nemlig forskning i politisk historie, kulturmøder, rum og historiebrug (se mere her).

Programmet har et veletableret samarbejde med vores søsterprogrammer ved andre danske universiteter, ligesom vi har et godt kontaktnet blandt sektorforskningsinstitutioner og museer. Programmet kan også nyde godt af de mange internationale og nationale netværk, som forskellige centre og forskningsprojekter har udviklet, hvilket bl.a. giver sig udtryk i både undervisning og muligheder for miljøskifte.

Den bærende pille i forskeruddannelsesprogrammet udgøres af et løbende seminar for ph.d.-studerende. Det afholdes hver måned og her fremlægger de ph.d.-studerende projektbeskrivelser, kapiteludkast o.lign. for medstuderende og indbudte seniorforskere. Inden for seminaret afholdes også enkelte masterclasses med danske og internationale gæsteforskere, ligesom seminaret også danner rammer for udviklingen af forslag til undervisning fra de ph.d.-studerende. I forlængelse af seminaret er det hensigten fra 2011 at arrangere prøveforsvar for studerende på 5./6. semester. Til denne aktivitet kommer regelmæssige kursusudbud, der typisk vil have et særligt metodisk og/eller tematisk fokus.

IHKS forskeruddannelsesprogram indgår desuden i samarbejder med forskningsprojekter og centre omkring seminarer og workshops med et tydeligt forskeruddannelseselement. Det giver mulighed for en faglig integration mellem yngre og mere etablerede forskere, og for at instituttets forskerstuderende kan præsentere deres forskning for et internationalt publikum.

En vigtig ambition for programmet er endelig at sikre, at de ph.d.-studerende integreres i instituttets faglige og sociale hverdagsliv. Det gælder ikke mindst IHKS’ ugentlige frokostmøder, hvor instituttets medarbejdere i en årrække har diskuteret forskningsidéer, -projekter og –resultater med hinanden.

Forskeruddannelsesprogrammets ledelse
Forskeruddannelsesprogrammet ledes af professor, Nils Arne Sørensen.  Sekretær, Jeanet Dal er knyttet til forskeruddannelsesprogrammet.

Ph.d.-skolen Det Humanistiske Fakultet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 16.09.2020