Skip to main content

Identitetspolitik og kunstens autonomi (Konference & Ph.d.-kursus/Workshop)

Dato: Workshop: 11. marts 2020 
Konference: 19.-20. marts 2020
Tid: Workshop: kl. 13:00-16:00
Sted: Workshop: Lokale O95 - SDU, Campus Odense
Tilmelding: Tilmelding inden 2. marts 2020
For tilmelding senest mail til sekretær, Jeanet Dal på dal@sdu.dk 
Yderligere information om tilmelding, se nederst på siden. 
 Arrangør: Kurset arrangeres i samarbejde mellem forskeruddannelsesprogrammerne
FFUM & FLÆK  
Underviser Adam Paulsen  
ECTS: 0,5

 


Konference og Ph.d.-kursus/Workshop

Workshop: Identitetspolitik og kunstens autonomi

Kunsten og dens institutioner er i de senere år blevet udsat for  kritik fra forskellige identitetspolitiske grupper og bevægelser, der sætter spørgsmålstegn ved det dogme om kunstnerisk autonomi, der siden 1700-tallet har udgjort æstetikkens grundlag. Formålet med denne workshop er at diskutere baggrunden for og implikationerne af den identitetspolitiske  kunst- og litteraturkritik.

Workshoppen hænger sammen med konferencen ”Identitetspolitik og kunstens autonomi”, der finder sted på SDU 19.-20. marts 2020, og det forudsættes, at man deltager i denne.

Som forberedelse til workshoppen bedes deltagerne læse M. Lilla: The Once and Future Liberal (s. XX-XX), F. Fukuyama:  Identity (s. XX-XX) samt A. Paulsen: Skæbnefællesskaber.

Ved tilmelding fremsendes følgende oplysninger til dal@sdu.dk: 

 • For- og efternavn
 • E-mail
 • Forskeruddannelsesprogram*
 • Universitet
 • Deltager:
   - Ph.d.-kursus/Workshop
  - Konference
  - Begge


Forskeruddannelsesprogram

 • Områdestudier, Religion, Arkæologi og Historie
 • Sprog og Kommunikation
 • Littertur, Æstetik og Kultur
 • Design, IT og Kommunikation
 • Filosofi, Uddannelsesvidenskab og Medier
 • Andet

Sidst opdateret: 20.02.2020