Work in Progress seminars

Dato: Oktober/November (efter aftale med stipendiaterne) 
Tid: TBA 
Sted: Lokale TBA, SDU, Campus Odense
Tilmelding: TBA 
ECTS: 0,5 per gang 

 

Work in Progress Seminars ved Anders Engberg-Pedersen, Professor, SDU

 

Workshop for stipendiater, der på forskellig vis arbejder med litteratur. Formålet er at skabe et stimulerende forum, hvor                                                          stipendiaterne har mulighed for at præsentere tekster, de skriver på, og få konstruktiv kritik fra peers, der arbejder inden for samme                                                   overordnede felt. Teksterne vil primært være kapitler fra afhandlingen, men andet relevant arbejde kan også inddrages (fx selvstændige artikler). 

De vil blive cirkuleret ca. to uger før mødet, så deltagerne har mulighed for at læse dem grundigt.