Faglig formidling i massemedierne

Dato: 4. november 2019 
Tid: Kl. 10:00-13:00  
Sted: Mødelokale SOKRATES, SDU, Campus Odense
Tilmelding: Var inden den 31. oktober 2019
Deltagerantal:  Max. 12 deltagere
Organiseret af:   Kurset er organiseret som et samarbejde mellem forskeruddannelsesprogrammerne i
Litteratur, Æstetik og Kultur (FLÆK) & Filosofi, Uddannelsesvidenskab og Medier (FFUM)
Underviser Anders Høj Lammers, redaktør på Forskerzonen
ECTS: 0,5

 

Faglig formidling i massemedierne /Humanist i medierne 

Kurset har til formål at give ph.d. stipendiater viden om, hvordan de bedst gør medierne opmærksomme på deres forskning, hvordan                                               formes i medierne, og hvilke krav man kan/skal stille til journalisten, når man stiller op til interview.                      

Undervisningen vil bestå af en blanding af øvelser, oplæg og eksempler, som tager udgangspunkt i den baggrund de ph.d.                                                               studerende har (hum, samf, sund, tek eller nat.). Kursisterne arbejder i løbet af dagen med at finde historier i deres egen forskning.

Program

  • 10.00 - 10.15: Introduktion
  • 10.15 - 11.00: Mediernes relevanskriterier
  • 11.00 - 12.00: Vinkling (fortællesætningen – øvelse)

  • 12.00 – 12.15: Pause

  • 12.15 – 12.30: Den gode overskrift
  • 12.30 – 12.55: Refleksioner: Hvornår og hvordan skal man samarbejde med medierne?
  • 12.55 – 13.00: Farvel og tak