Skip to main content

Forskeruddannelsesprogrammet i litteratur, æstetik og kultur (FLÆK)

Forskeruddannelsesprogrammets målsætning
Forskeruddannelsesprogrammets formål er i samarbejde med vejlederne at være den organisatoriske ramme for såvel Instituttets (ILKMs) egne som eksternt finansierede forskningsstipendiater med henblik på at bidrage til bredden og dybden i forskeruddannelsen og videreudviklingen af et stærkt forskningsnetværk omkring Instituttet.
En væsentlig del af denne målsætning opfyldes gennem samarbejde med andre forskeruddannelsesprogrammer på lokalt, nationalt og internationalt plan.

Følgende succesparametre knytter sig til denne målsætnining

 • at sikre et løbende og tæt samarbejde med vejlederkorpset
 • at danne ramme om alle ILKM-kollegers fælles arbejde på en stadig forbedring af forskeruddannelsesprogrammet
 • at skabe rammer, der kan fremme de ph.d.-studerendes rettidige færdiggørelse af deres forskningsprojekter
 • at tilbyde den enkelte ph.d.-studerende støtte i hans/hendes bestræbelser for at skabe kontakt og synlighed omkring sit projekt
 • at synliggøre instituttets aktiviteter på forskeruddannelsesområdet udadtil
 • at bidrage til en fortsat udvikling af instituttets vejledningstilbud
 • at tiltrække og fastholde interessante og relevante lokale, nationale og internationale kontakter og samarbejdsrelationer, bl.a. til andre forskeruddannelsesprogrammer
 • at tiltrække eksterne økonomiske midler til forskeruddannelsesprogrammets virke
 • at tiltrække eksterne økonomiske midler til forskningsstipendier

Aktiviteter

 • forskeruddannelsesprogrammet afholder konferencer, kurser og workshops omkring temaer, som dels ønskes belyst af programmets studerende, dels fremmer ILKM´s forskningsstrategiske mål
 • forskeruddannelsesprogrammet støtter de ph.d.-studerendes initiativer omkring afholdelse af diverse arrangementer, bl.a. med praktisk hjælp til arrangementer
 • forskeruddannelsesprogrammet indsamler og distribuerer information om relevante forskningsrelaterede arrangementer i ind- og udland
 • forskeruddannelsesprogrammet opretter og driver en hjemmeside, som tilbyder relevante informationer om programmets målsætning, forskere, aktiviteter, stipendiemuligheder m.m.

Forskeruddannelsesprogrammets ledelse
Forskeruddannelsesprogrammet ledes af lektor, Ph.d. Anders Engberg-Pedersen.  Sekretær, Jeanet Dal er knyttet til forskeruddannelsesprogrammet.

Ph.d.-skolen Det Humanistiske Fakultet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 16.09.2020