Skip to main content

Ph.d.-prøveforsvar

Dato: 28. januar 2020 
Tid: 13:00-15:00 
Sted: Lokale O95 - SDU, Campus Odense
Tilmelding: Ingen tilmelding 
Opponent:   Professor, Lars Ulriksen, Københavns Universitet  
ECTS: 0

 


Ph.d.-prøveforsvar ved Ph.d.-studerende: Julie Marie Isager

Ph.d.-projektet "Hvis du vakler, er der ridser i lakken" - Mundtlig studentereksamen fra elevperspektiv

 

er et etnografisk inspireret casestudium af danske gymnasieelevers forberedelser og forståelser af mundtlig studentereksamen. Studiet bygger på fem måneders feltarbejde fra februar til slut juni i alle caseelevernes undervisningsfag. Fokus lægges på historiefaget som eksempel fordi to caseelever fik faget udtrukket af ministeriet. Prøveforsvarets tekster er to artikeludkast og udkast til kappetekst. Første artikel er et dokumentstudium i hvad mundtlige danske studentereksaminer intenderer at bedømme ifølge lovstof, historiefagets læreplan og vejledning. Anden artikel er casestudium af to elevers forløb med og forståelse af mundtlig historieeksamen. Mundtlig eksamen belyses med udgangspunkt i amerikansk argumentationsorienteret assessmentteori og med retorisk teori, og afhandlingen leder efter vokabularium der præcist kan undersøge mundtlig eksamen som praksis. Afhandlingen reflekterer bl.a. over eksplicitering af hvad eksamen intenderer at bedømme i en dansk dannelsestradition.

 

Sidst opdateret: 22.01.2020