Skip to main content

Ph.d.-prøveforsvar, Hanne Fie Rasmussen

Dato: 1. april 2020 
Tid: 10:00-14:00 
Sted: Mødelokale Jacob Mey, SDU, Campus Odense
Tilmelding: Ingen tilmelding 
Opponent:   Holger Højlund t  
ECTS: 0

 


Ph.d.-prøveforsvar ved Ph.d.-studerende: Hanne Fie Rasmussen 

”Fremtidsprognoser for uddannelsesledelse. Iagttagelser af ledelse og didaktik på gymnasier”

 

Er et empirisk studie af uddannelsesledelse i en dansk gymnasialkontekst, som sætter fokus på de ledelsesmæssige erfaringer og forventninger der knytter sig til gymnasielæreres didaktikarbejde. Gymnasieskoler forstås som polyorienterede sociale systemer, og gymnasieledelse som et spørgsmål om beslutninger der på samme tid skal sikre skolen stabilitet og udvikling. Gennem analyser af erfaringer og forventninger iagttaget i case materiale fra to gymnasieskoler (indsamlet gennem iagttagelser af møder, fælles undervisningsforberedelse og undervisningssituationer samt gennem interviews med lærere og ledere), bidrager studiet med bud på fremtidsprognoser for uddannelsesledelse. Også iagttagelser af udvalgte transnationale og kosmopolitiske tendenser indenfor uddannelsesledelse, samt af de politiske aftaletekster om gymnasiereformer der er vedtaget siden 2005 inddrages. Prøveforsvarets tager afsæt i udkast til afhandlingens indledning, teori og metode samt i organisatoriske fortællinger fra de to case skoler. Afhandlingen er funderet i systemteori.

 

Sidst opdateret: 24.02.2020