Proces og produkt i afhandlingsarbejdet **AFLYST**

Dato: Forår 2019
31. januar - 28. februar - 28. marts - 25. april - 22. maj
  **AFLYST**
Tid: Kl. 10:00-15:00
Sted: Mødelokale Sokrates,  SDU, Campus Odense
Tilmelding: Var inden den 25. januar 2019 
ECTS: 5 for fuld deltagelse alle dage.
Bestået kursus kræver aktiv deltagelse med paper og forberedt kritik af de andre studerendes papers. 
Hvis man er forhindret i at deltage i en mødegang, gives der skriftlig kritik af de andres papers. 
 
Deltagerantal:  Min. 8 / Max. 12
 Kursusansvarlige. Professor, Nikolaj Elf  - nfe@sdu.dk  
Professor, Katrin Hjort  - katrinh@sdu.dk 

 

Kursusmål:

Målet med kurset Proces og produkt i afhandlingsarbejdet er at skabe et godt forsker(uddannelses)miljø, der kan understøtte progressionen i den ph.d.-studerendes forskningsproces, herunder argumentation og formidling af projektet. Deltagelsen i kurset sigter mod at fremme en kontinuerlig skriveproces, hvor den studerende kan blive støttet i sit arbejde gennem gensidig kritik og diskussion. Diskussionen af den enkelte ph.d.-studerendes bidrag sker med respekt for det valgte forskningsområde og de teoretiske og metodologiske perspektiver, der knytter sig hertil. Efter aftale og behov indlægges undervisningssekvenser om skriveproces, skriveplanlægning, afhandlingsgenrer mv.

Kursusstruktur:
Kurset består af fem kursus-dage, hvor undervisere deltager på de tre. De ph.d.-studerende mødes altså to gange alene og giver kritik til hinanden. Der udpeges for hver af disse mødegange en tovholder blandt de studerende som ansvarlig for disse møder. De tre øvrige gange – første gang, tredje gang og sidste gang – mødes både ph.d.-studerende og undervisere og arbejder med deres oplæg.


Den ph.d.-studerende rundsender senest en uge inden kursusdagene:

Et afsnit til afhandlingen med angivelse af kontekst og kritikbehov – med mulighed for uddybende præsentation på dagen. Materialet kan være hentet fra begyndelsen af afhandlingen, herunder forskningsdesign, udkast til konstruktion af empirisk materiale mv. Hvad er I i gang med? Hvad vil I gerne have feedback på? Indholdsmæssigt eller formidlingsmæssigt?

Eller

Et oplæg om en særlig problemstilling, som den ph.d.-studerende gerne vil have en diskussion af til inspiration til det videre arbejde – dette kan være teoretiske, metodiske eller empiriske problemstillinger såvel som analytiske problemstillinger.