Masterclass i medieleg

Dato: 9. -10. maj 2019
Tid: Kl. 09:00-16:00 begge dage
Sted: 09.05.2019 i lokale O99, SDU, Campus Odense
10.05.2019 i mødelokale Romeo, SDU, Campus Odense
Tilmelding Lukket - var inden 3. maj 2019
Deltagerantal: Maksimum 10 personer
Kursusleder: SaraMosberg Iversen, mail: siv@sdu.dk 
Undervisere  Pål Aarsand, Stine Live Johansen, Line Nybro Pedersen og Sara Mosberg Iversen
Litteratur:    Annonceres snarest og senest 15. april 2019
ECTS: 2,5
 

 

 

Masterclass i medieleg

Hvad enten vi benævner det medialisering eller en enorm grad af mediesaturering, er der ingen tvivl om, at medierteknologier, -tekster og -institutioner er indvævet i den nutidige eksistens på mangfoldig og (nær) uundgåelig vis. Denne master class rejser spørgsmålet: hvad sker der, når vi nærmer os hverdagens mediepraksisser med legens blik? Hensigten er at sætte medielegen i spil som et multifacetteret begreb i forhold til forskellige hverdagspraksisser og livsfaser. Ud over at diskutere og udfolde legebegrebet i relation til medier, vil der vil bla. være fokus på empirisk forskning i leg og læring i børnehaveregi, børn og unges brug af You-Tube, voksnes fanbaserede medieleg online og ældre menneskers brug af digitale spil. Ligeledes vil deltagernes egen forskning indgå i diskussionen af medieleg som begreb og fænomen.

Forberedelse

Hver deltager skal forberede et 10-15 min. oplæg om deres igangværende forskningsprojekt med fokus på hvordan det udforsker, teoretiserer eller problematiserer krydsfeltet mellem medietekster, -teknologier, -institutioner, -brugere og leg. Oplægget skal afsluttes med præsentation af et spørgsmål eller problemstilling vdr. medieleg eller mediealiseret leg, som oplægsholderen er særlig optaget af. Hvert oplæg vil danne grundlag for en efterfølgende fælles debat og refleksion. Formiddagens undervisere vil deltage i denne session og give feedback.

Program

Torsdag d 9/5

 • 9:00-9:30 Morgenkaffe, velkomst og kort introduktion til medieleg

 • 9:35-10:50 Stine Liv Johansen: YouTube som medialiseret legepraksis

 •  11:00-12:15 Pål Aarsand: Digitale literacy praksiser i barns hverdagsliv: Deltagelse i skjerm og utenfor skjerm aktiviteter

 •  12:15-13:15 Frokostpause (selvbetalt)

 • 13:15-15:50 Deltageroplæg og diskussion med indlagt kaffepause

 • 15:50-16:00 Opsamling

Fredag d 10/5

 • 9:00-10:15 Sara Mosberg Iversen: “Det er også godt for min hjerne” - Ældres hverdagsbrug af digitale spil

 • 10:15-10:35 Kaffepause

 • 10:35-11:50 Line Nybro Pedersen: Online fandom i et legeperspektiv

 • 11:50-12:50 Frokostpause (selvbetalt)

 • 12:50-15:45 Deltageroplæg og diskussion af disse med indlagt kaffepause

 • 15:45-16:00 Opsamling og afslutning