Læsegruppe: Luhmann i uddannelse

Dato: Efter aftale
Tid: Efter aftale
Sted:  Efter aftale
Kontraktperson: Ph.d.-stipendiat Hanne Fie Rasmussen (fie@sdu.dk)
ECTS: 0,5 per gang man deltager i læsegruppen    
 

 

 

Læsegruppe: Luhmann i uddannelse

 

Læsegruppen er åben for alle med interesse for den tyske sociolog Niklas Luhmann og hans tanker særligt om uddannelse. I gruppen fordyber vi os i Luhmanns tekster enten på originalsprog eller oversat til engelsk og dansk, og vi diskuterer indholdet i tilknytning til uddannelse gennem fx didaktiske eller organisatoriske spørgsmål.

 

Vi mødes ca. 3 gange pr. semester, vi aftaler datoer fra gang til gang.
Forud for hvert møde vælger gruppen et tema eller spørgsmål, der optager os, og en eller flere tekster i relation hertil. I gruppen læser og giver vi også feedback på hinandens tekster, fx artikler, papers eller uddrag fra afhandling, hvor Luhmann anvendes.