Skip to main content

Anonymisering af kvalitative data

Dato: 30. april og 21. maj 2019
Kurset den 30. april 2019 er aflyst - afvikles på et senere tidspunkt 
Tid: Kl. 12:15-16:00
Sted: 30. april og 21. maj - begge dage i mødelokale Locke- SDU, Campus Odense
Tilmelding: Var inden den  23. april 2019
 Deltagerantal: Max 12 deltagere
Materiale til præsentation:   Materiale til præsentation skal sendes til Anne-Marie Søndergaard Christensen på amsc@sdu.dk
senest mandag, den 13. maj 2019 og rundsendes til alle deltagere. 
ECTS: 3 med præsentation      
 

 

ANONYMISERING AF KVALITATIVE DATA

 

Kursus for phd-studerende, der arbejder med kvalitative data på Humaniora, Samfunds- og Sundhedsvidenskab.

 

Kursets formål er at kvalificere og reflektere over, hvordan vi bedst sikrer personers og institutioners anonymitet, når vi arbejder med kvalitative data, vi konstruerer f.eks. gennem observationsstudier og interviews. Hvilke aftaler indgår vi på forhånd? Hvordan opbevares data? Og som det centrale: Hvordan formidles de i forskningsartikler, afhandlinger og kommunikation til en ikke-akademisk offentlighed? Hvilke etiske overvejelser skal man inddrage i sine overvejelser om anonymisering?

 

Kurset er programsat til 2 X 4 timer med 3 ugers mellemrum.

 

På første kursusgang er der oplæg om og øvelser i anonymisering.
Der vil også være et kort oplæg om jura og SDUs systemer ved SDUs Databeskyttelsesrådgiver Simon Kamber (kl. 13).

På anden kursusgang vil vi præsentere og diskutere det kvalitative empiriske materiale, vi arbejder med eller planlægger at arbejde med. Materialet kan være fra tidligt i forskningsprocessen, f.eks. oplæg til forskningsdesign og empiriindsamling. Men det kan også være empirisk materiale, som vi er ved at bearbejde og/eller formidle. Såvel deltagerne som vejledere giver feedback på materialet.

 

Vejledere: Anne Marie Søndergaard Christensen og Katrin Hjort