Skip to main content

Masterclass for Ph.d.-studerende samt seminar om etik og historie

Masterclass
(kun for Ph.d.-studerende)
Dato: 12. november 2020
Kl. 10:00-14:30 - afvikles online
Link til zoom-online udsendes pr. mail. 
Deltagere: Max. 6 ph.d.-studerende 
ECTS: 1,5
 Tilmelding til Masterclass: Tilmelding pr. mail til sekretær, Jeanet Dal på mail: dal@sdu.dk 
 
Seminar om Etik og historie  Dato: 13. november 2020
Kl. 10:00-14:30 - afvikles online 
Link til zoom-online udsendes pr. mail. 
Deltagere: Max. 15 
Tilmelding til Seminar om
Etik og historie 
Var inden 1. november 2020

 

**Ændring: Masterclass afvikles online**

Link til Zoom-online fremsendes pr. mail umiddelbart inden kurset. 

Masterclass for Ph.d.-studerende med Hans Ruin

Emne

I moralfilosofien præsenteres og diskuteres etik ofte som om etikken udelukkende er universel og abstrakt – uden en tilblivelseshistorie og uden en historisk dimension. Formålet med denne masterclass er at invitere ph.d.-studerende, der arbejder med emnet etik og historie, til præsentere deres arbejde og diskutere det. Der er afsat 45 min. til det hele, dvs. 20 min. til præsentation og 25 min. til diskussion. Vi starter med et oplæg af professor Hans Ruin, der vil tale med udgangspunkt i sin seneste bog, Being with the Dead.

Program

  • 10.00.-10.10: Velkomst ved Anders H. N. Poulsen
  • 10.15-11.00: Oplæg ved Hans Ruin
  • 11.00-11.45: Præsentation af paper og efterfølgende diskussion.
  • 11.45-12.30: Præsentation af paper og efterfølgende diskussion.
  • 12.30-13.30: Frokost
  • 13.30-14.15: Præsentation af paper og efterfølgende diskussion.
  • 14.15-14.30: Afrunding på dagen.

Litteratur

Hans Ruin: “Introduction”, s. 1-15 & kapitel 1: “Thinking after Life: Historicity and Having-Been” s, 15-40 i Hans Ruin: Being with the Dead. Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness, Stanford, California: Stanford University Press 2018.

Hans Ruin: ”Revolutionary Presence. Historicism and the Temporal Politics of the Moment”, s. 87-99 i Marek Tamm and Laurent Olivier (Ed.): Rethinking Historical Time. New Approaches to Presentism. London/New York: Bloomsbury Academic 2019.

 


**Ændring: Seminar afvikles online**

Link til Zoom-online fremsendes pr. mail umiddelbart inden kurset. 

Seminar om Etik og Historie

Afsættet for seminaret

 I moralfilosofien præsenteres og diskuteres etik ofte som om etikken udelukkende er universel og abstrakt – uden en tilblivelseshistorie og uden en historisk dimension. Seminarets formål er at udfordre denne forståelse af etik og undersøge etikkens forhold til historien og spørgsmålet om, hvorvidt etikken også har en iboende historicitet. Hvad opdager vi, hvis vi arbejder ud fra en tese om, at etik ikke er ahistorisk, og at etikken har en nødvendig historisk dimension?

Program  

 • 10.00-10.15: Velkomst ved Anders H. N. Poulsen
 • 10.15-11.00: Hans Ruin: "Obligations to the past: History and the voices of the dead."
 • 11.00-11.45: Hans Fink: ”Etik som samfundsfilosofi
 • 11.45-12.45: Frokost
 • 12.45-13.30: Leo Catana: "Grote’s Analysis of Ancient Greek Political Thought: Its Significance to J.S. Mill’s Idea About “Active Character” in a Liberal Democracy."
 • 13.30-14.15: Søren Harnow Klausen: "Etikken er noget særligt – eller er den?"
 • 14.15-14.30: Afrunding på dagen.

Abstracts

Leo Catana

I argue that the philosophical discipline of ethics is linked to history in at least three respects. First, the object of ethics, human agency and its ethical evaluation, takes place in a historical setting. Second, human agency is typically contextualized within societal institutions, whose historical genesis and original justification we need to understand, if we are to appreciate and transform these societal institutions themselves. Third, philosophical innovation of ethical concepts, theories and arguments often takes recourse to past ethical theories. In this paper I use J.S. Mill’s Idea About “Active Character” in a Liberal Democracy as one case in point illustrating these three claims.

Hans Fink

Etiske værdier og normer bruges til at måle menneskelig opførsel, og der er en stærk tilskyndelse til at betragte de etiske målestokke som særligt faste og stabile og gerne universelt og absolut gyldige. Etiske målestokke må imidlertid også kunne motivere til personligt engagement og social efterlevelse, og det er nærliggende, at dette må indebære, at de er subjektivt og socialt forankrede og derfor blot lokalt og relativt gældende. En dialektik mellem sådanne inflationære og deflationære forståelser af det etiske har gjort sig gældende i alle faser af etikkens historie. Det skal jeg give nogle eksempler på som indledning til at begrunde en åben og multi-dimensionel forståelse af det etiske i samfundenes historie og af etikken som samfundsfilosofi.

Søren Harnow Klausen

Det antydes ikke sjældent, herunder i oplægget til seminaret, at etikken er blevet og stadig bliver udsat for en urimelig forskelsbehandling; i dette tilfælde at den i særlig grad skulle være præget af historieglemsel. Jeg vil problematisere denne antagelse ved at vise både at etikken ofte har været ledsaget af en klar historisk bevidsthed og at andre filosofiske discipliner som fx erkendelsesteori i ikke mindre grad har været hjemsøgt historieglemsel og (især) tendenser til anakronistisk rekonstruktion. Jeg vil tillige skelne og diskutere forskellige måder hvorpå etikken kan siges at være historisk, og vurdere deres betydning for det konkrete arbejde med filosofisk etik.

Hans Ruin

Coming soon

Sidst opdateret: 05.11.2020