Skip to main content

Stil og stemme i Ph.d.-afhandlingen: Mellem konventioner og kreativitet

Dato: 17.-18. august 2020 
Tid: 17. august 2020, kl. 10:00-22:30 
18. august 2020, kl. 09:00-16:00

Sted: 17. august 2020
18. august 2020
begge dage i lokale Gennemsigten II (1. sal) - SDU, Campus Odense
Varighed:  2 dage
 Sprog: Kurset foregår på dansk og er både for Ph.d.-studerende, der skriver på dansk og på engelsk. 
Deltagelse og max. deltagerantal Fysisk deltagelse på SDU - Max 16 deltagere
Tilmelding: Pr. mail til Anne-Marie Søndergaard Christensen, amsc@sdu.dk 
- senest mandag den 10. august 2020
Kursusansvarlig, SDU:  Prof. Nikolaj Elf
Kontaktperson, SDU:   Ph.d.-stipendiat Martin Hauberg-Lund Laugesen - mhl@sdu.dk 
 Underviser:  Lektor, Charlotte Wegener (Aalborg Universitet)
ECTS:

 

Stil og stemme i ph.d.-afhandlingen: Mellem konventioner og kreativitet

På dette kursus vil vi undersøge, diskutere og eksperimentere med, hvordan man kan skrive sin forskning frem i en frugtbar balance mellem forskningsfeltets genre- og stilmæssige konventioner og den ph.d.-studerendes egen kreativitet. Vi vil arbejde med forskerens stemme i teksten og med de valg, man kan og skal træffe om, hvordan man positionerer sig tekstligt. Formålet med kurset er 1) i fællesskab at afprøve måder at udtrykke sig på som ny forsker, 2) at undersøge fænomenet ’voice’ (både forskerens egen stemme og de stemmer, som teksten repræsenterer) og 3) blive (mere) bevidst om stilistiske virkemidler og valg i den skriftlige balanceakt mellem forskningsfeltets konventioner, forskerens stemme og det bidrag, man ønsker at skrive frem i sin afhandling.

Vi vil læse og diskutere tekster, der beskæftiger sig med fænomenet ’voice’ eller som på forskellig vis udfordrer traditionelle måder at positionere forskeren i teksten på. Deltagerne vil også, i mindre grupper, læse og diskutere udkast af hinandens tekster med det formål at hjælpe hinanden med at udvikle forskerstemme og skrivestil, der understøtter forskningsprojektets indhold, tematikker og metodiske tilgang. Ideen bag kurset er således at kombinere et teoretisk perspektiv på stil og stemme med et hands-on og dialogisk eksperimentarium.

Kurset består af korte oplæg, praktiske øvelser, plenumdiskussioner og arbejde i mindre grupper, hvilket betyder at alle deltagere deler text-in-progress, refleksioner over egen praksis og ikke mindst, bidrager med konstruktiv feedback til de øvrige deltagere. Alle deltagere sender 5-10 sider i form af et udkast til et kapitel eller en artikel senest 10 dage før kursusstart, dvs. senest d. 7/8. Udkastene sendes til kontaktperson Martin Hauberg-Lund Laugesen på mhl@sdu.dk. Udkastet kan være af empirisk-analytisk eller teoretisk-diskuterende karakter, hvor den ph.d.-studerende har særligt fokus på at udvikle stil og stemme i sit skriftlige udtryk. Teksten må meget gerne indledes med en kort meta-tekst, der forklarer ambitionen/udfordringen i relation til stil og stemme. Disse udkast vil blive inddraget i kurset, både af kursusinstruktøren, og når deltagerne i grupper giver hinanden feedback. Da der vil være skriveøvelser i løbet af kurset, bedes alle deltagere medbringe en laptop/bærbar computer. Yderligere informationer vil blive sendt ud forud for kursusstart.

Læringsmål:
 
1) Blive (mere) bevidst om dit forskningsfelts konventioner for akademisk skrivning
2) Eksperimentere med, hvordan disse konventioner er produktive for udviklingen af din egen skrivestil
3) Undersøge hvordan du kan bruge dit engagement og din stemme som drivkraft for at skrive personlige akademiske tekster i en produktiv balance mellem konventioner og kreativitet.

 

Kursusprogram

Mandag d. 17/8-2020

10:00-12:00 – Velkommen. Introduktion til dagene og til de stemmer, der er i rummet.

                      Oplæg og plenum: Begrebet ‘voice’? Vigtigt, besværligt og komplekst.

                      Skriveøvelse og feedback-sessions i grupper og plenum.

12:00-13:00 – Frokost

13:00-15:00 – Oplæg og plenum: Præsentation og diskussion af tekster, hvor ‘voice’ er centralt.

                      Skriveøvelse og feedback sessions i grupper og plenum.

15:00-15:15 – Kaffepause

15:15-16:00 – Oplæg: PhD-afhandlingen i fugleperspektiv og close-up.

16:00-16:30 – Plenum og take-away skrivning.

18:30-22:30 – Frivillig fællesspisning og hygge i Odense.

 

Tirsdag d. 18/8-2020

09:00-09:30 – God morgen. Ideer, drømme og digressioner. Dagens program.

09:30-10:00 – Oplæg: At give og modtage feedback på tekst – en akademisk dyd.

10:00-12:00 – Forberedelse af feedback på indsendt materiale + feedback i grupper.

12:00-13:00 – Frokost

13:00-15:00 – Oplæg: Præferencer, konventioner og kreativitet.

                      Skriveøvelse og feedback-sessions i grupper og plenum.

15:00-15:15 – Kaffepause

15:15-16:00 – Plenum og take-away skrivning. Farvel og tak for denne gang.

 

 

Kursuslitteratur (NB!! Tekster markeret med * er obligatorisk læsning)

* Adam, B. (2018). Four meditations on time and future relations. I: Time & Society (27:3), s. 384-388.

* Badley, G. F. (2019). Post-academic writing: Human writing for human readers. I: Qualitative Inquiry (25:2), p. 180-191.

Barnacle, R., & Dall’Alba, G. (2014). Beyond skills: Embodying writerly practices through the doctorate. I: Studies in Higher Education (39:7), s. 1139–1149.

Burford, J. (2017). Conceptualising doctoral writing as an affective-political practice. I: International Journal of Doctoral Studies (12), s. 17–32.

* Caulley, D. N. (2008). Making qualitative research reports less boring. I:Qualitative Inquiry 14(3), s. 424-449.

Cloutier, C. (2016). How I write: An inquiry into the writing practices of academics. I: Journal of Management Inquiry (25:1), s. 69-84.

* Essén, A., & Värlander, S. W. (2013). The mutual constitution of sensuous and discursive understanding in scientific practice: An autoethnographic lens on academic writing. I: Management Learning (44:4), s. 395-423.

* Kamler, B. and Thomson, P. (2008). The failure of dissertation advice books: toward alternative pedagogies for doctoral writing. I: Educational Researcher (37:8), s. 507–514.

* Meier, N., & Wegener, C. (2017). Writing with resonance. I:Journal of Management Inquiry (26:2), s. 193-201.

* Meier, N. & Wegener, C. (2017). Word Matters, Words Matter: On Fine-Tuning our Vocabularies of Academic Writing to become Better Writers (Link: https://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2017/12/15/materiality-of-research-word-matters-words-matter-on-fine-tuning-our-vocabularies-of-academic-writing-to-become-better-writers-by-ninna-meier-and-charlotte-wegener/)

Pierre, E. A. S. (1997). Methodology in the fold and the irruption of transgressive data. I: International Journal of Qualitative Studies in Education (10:2), s. 175-189.

* Richardson, L. & Pierre, E. A. S. (2005). Writing: A method of inquiry, I: Denzin, N. & Lincoln, Y. (Ed.). The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd edition). Sage, s. 1410-1444. https://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/file/Manabeh/Manabeh03/Writing%20%20A%20Method%20of%20Inquiry.pdf

* Rhodes, C., & Brown, A. D. (2005). Writing responsibly: Narrative fiction and organization studies. I: Organization (12:4), s. 467-491.

* Styhre, A. (2015). What David Foster Wallace can teach management scholars? I: Academy of Management Review (41), s. 170-183.

* Wallace, D. F. (2009). This is water. Some thoughts, delivered on a significant occasion, about living a compassionate life. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=8CrOL-ydFMI)

* Wegener, C. (2016a) Skriv med glæde: Få mere lystbetonede og fleksible skriveprocesser. I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift (53:3), s. 21-28

Wegener, C. (2016b). Skriv med glæde: En guide til akademisk skrivning. Samfundslitteratur

* Wegener, C. (2014). Writing with Phineas: How a fictional character from A. S. Byatt helped me turn my ethnographic data into a research text. I: Cultural Studies <=> Critical Methodologies (14:4), s. 351-360.

* Wegener, C. (2014). 'Would you like a cup of coffee?' using the researcher's insider and outsider positions as a sensitising concept. I: Ethnography and Education 9(2), s. 153-166

 

Samlet sideantal for obligatoriske tekster: ca. 185

 

Videre læsning

Becker, H. (2007) Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article. 2nd ed. London: University of Chicago Press.

Carter, S., Kelly, F. and Brailsford, I. (2012). Structuring Your Research Thesis. Houndsmills UK: Palgrave MacMillan.

Carter, S., Aitchison, C. & Guerin, C. (2020). Doctoral Writing: Practices, Processes and Pleasures. Springer Nature, s. 93-118

Carter, S. & Laurs, D. (Eds.) (2018). Developing Research Writing: A Handbook for Supervisors and Advisors. Routledge, s. 63-77

Goldberg, N. (2005). Writing Down the Bones: Freeing the Writer Within (2nd edition). Shambhala.

Goodall Jr, H.L. (2008). Writing Qualitative Inquiry: Self, Stories, and Life. Walnut Creek: Left Coast

Press, Inc.

Hayot, E. (2014). The Elements of Academic Style: Writing for the Humanities. Columbia University Press

Sword, H. (2017). Air & Light & Time & Space: How Successful Academics Write. Harvard University Press

Sidst opdateret: 12.08.2020