Skip to main content

Skrivekursus for ph.d.-studerende i Filosofiske fag

Udbydes af: PhD School at the Faculty of Humanities at University of Copenhagen
Dato og tid: 12.-16. oktober 2020. Kurset vil foregå i tidsrummet kl. 09:00-18:00
med enkelte planlagte arrangementer i aftentimerne. 

Sted Løgumkloster Refugium 
Arrangører: Dynamis: Foreningen for Forskerstuderende i Filosofiske Fag.
ECTS: 1.5 - 5.3

 

**KURSET ER AFLYST**

  

Formålet med kurset er at samle ph.d.-studerende fra filosofiske fag (fx filosofi, idéhistorie og teologi) til et skriveophold, der vil give deltagerne mulighed for både at arbejde koncentreret med egen skrive- og arbejdsproces, få sparring og feedback fra deres fagfæller, samt deltage i løbende diskussioner af relevante problemstillinger med andre ph.d.-studerende. Der tilbydes tre forskellige pakker: et ugeophold, et 3-dagsophold og et 2-dagsophold.

 

Ugen starter med, at deltagerne finder sammen med fagfæller med interessemæssige overlap og derudfra deler sig op i grupper. Grupperne vil gennem ugen få støtte til at finde nye muligheder for fremtidigt samarbejde (f.eks. kurser, workshops, konferencer, artikler, formidling osv.) I løbet af opholdet vil der være, udover god tid til at arbejde med egen skriveproces, mulighed for, at hver enkelt ph.d.-studerende kan præsentere egne projekter og få input og idéer fra kollegerne.

 

Kurset er arrangeret af Dynamis, en nystartet forening for forskerstuderende i filosofi. Skriveopholdet danner således også ramme for foreningens allerførste årsmøde, og derfor er en af aftenerne sat af til at diskutere Dynamis’ eksistensgrundlag og fremtid.

 

Kurset er åbent for alle ph.d.-studerende, der arbejder med filosofiske problemstillinger i deres ph.d.-projekter.

Sidst opdateret: 30.09.2020