Skip to main content

Ph.d.-prøveforsvar, Eva Dam Christensen

Dato: 18. september 2020
Tid: 10:30-13:30 
Sted: Mødelokale Romeo - SDU, Campus Odense
Tilmelding: Til Tina Høegh på mail thoegh@sdu.dk 
Begrænset deltagerantal
 Vejleder: Tina Høegh
Opponent:   Kristine Kabel, AU
ECTS: 0

 


Ph.d.-prøveforsvar ved Ph.d.-studerende: Eva Dam Christensen

Ph.d.-prøveforsvaret vil blive afviklet med fysisk deltagelse i mødelokale Romeo

Undersøgende og kritiske samtaler som lærings- og refleksionsredskaber i udskolingen


Ph.d.-studiet sætter fokus på undersøgende og kritiske samtaler som lærings- og refleksionsredskaber i grupper, når elever i 9.og 10. klasse læser værdibårne hjemmesider. Det er et interventionsprojekt, hvor jeg har arbejdet sammen med fire udskolingslærere i tre forskellige kommuner.

Mit studie er funderet på en sociokulturel grund og tager bl.a. udgangspunkt i forskere som Neil Mercer, Rupert Wegerif og Fiona Maines forskning af ´exploratory talk´, interthinking´ og ´dialogic space of possibilities´

Mit mål er at afdække, hvordan eleverne, i grupper, faktisk samtaler om internettets informationer og om denne samtale kan kvalificeres via et til formålet udviklet didaktisk design. I undervisningsforløbet præsenteres eleverne bl.a. for tre begreber: informationssøgende, undersøgende og kritisk samtale, og kan de med brug af disse samtaleformer blive vidende og bevidste om samtalens potentialer, samt kan de analysere deres egne samtaler.

Sidst opdateret: 14.09.2020