Skip to main content

Ph.d.-workshop om vidensgrundlag i humanistiske ph.d.-projekter

Dato: 24. august 2020 
Tid: Kl. 10:15-13:00
Sted: Mødelokale Lysningen, (stuen) - SDU, Campus Odense
Deltagelse og max. deltagerantal Fysisk deltagelse på SDU - Max 6 deltagere
Tilmelding: Pr. mail til Anne-Marie Søndergaard Christensen, amsc@sdu.dk 
 - senest mandag den 16. august 2020
ECTS: 1,5

 


Ph.d.-workshop om vidensgrundlag i humanistiske ph.d.-projekter

Ved Charlotte Kroløkke og Caroline Schaffalitzky, Institut for Kulturvidenskaber.

Emnet for workshoppen er udfordringer med at identificere og integrere forskellige epistemiske tilgange indenfor empirisk humanistisk forskning. Workshoppen indledes med en kort introduktion til forskellige vidensgrundlag i humaniora, som efterfølges af en drøftelse af deltagernes individuelle projekter og udfordringer med at formulere deres vidensgrundlag.

Forberedelse for deltagerne inden workshoppen: Udfærdigelse af kort papir med redegørelse for centrale forskningsspørgsmål samt metodevalg som cirkuleres til alle deltagere inden workshoppen. Beskrivelsen sendes til Jeanet Dal dal@sdu.dk senest den 19. august kl. 12.

 

Opfølgende arbejde efter workshoppen: Deltagerne arbejder med anbefalinger, herunder litteratur og tilgange foreslået på workshoppen. Hvis det har interesse, arrangeres der mulighed for online peer feedback.

 

 

Sidst opdateret: 28.07.2020