Skip to main content

Konference og Workshop: Identitetspolitik og kunstens autonomi

Dato for konference: 9.-10. september 2020 
Workshop: Blev afholdt i marts 2020
Link til kursus i foråret 2020 Identitetspolitik og kunstens autonomi, forår 2020
ECTS: 1

 

  

Kunsten og dens institutioner er i de senere år blevet udsat for kritik fra forskellige identitetspolitiske grupper og bevægelser, der sætter spørgsmålstegn ved det dogme om kunstnerisk autonomi, der siden 1700-tallet har udgjort æstetikkens grundlag. Formålet med denne workshop er at diskutere baggrunden for og implikationerne af den identitetspolitiske kunst- og litteraturkritik.

 

Workshoppen hænger sammen med konferencen ”Identitetspolitik og kunstens autonomi”, der finder sted på SDU 9.-10. september 2020, og det forudsættes, at man deltager i denne. Som forberedelse til workshoppen bedes deltagerne læse uddrag af M. Lilla: The Once and Future Liberal, F. Fukuyama: Identity samt A. Paulsen: Skæbnefællesskaber.

Sidst opdateret: 15.09.2020