Proces og produkt i afhandlingsarbejdet (efterår 2019)

Dato: Efterår 2019
OBS: Nye kursusdatoer: 28. august - 26. september - 21. oktober - 26. november - 13. december 
29. august - 26. september - 25. oktober - 26. november - 11. december
Tid: Kl. 10:00-15:00
Sted: 28.08.2019: O94
26.09. 2019:  Mødelokale Sokrates + Lokale U83D
21.10.2019: Mødelokale Comenius + Dewey
26.11.2019: O96 + O94
13.12.2019: Mødelokale Sokrates + Dewey

SDU, Campus Odense
Tilmelding: 27. maj 2019 - kurset er fyldt op og der er lukket for tilmelding.
Ønsker man at blive tilmeldt på venteliste, kan man tilmelde sig: Her - senest 15. august 2019 
ECTS: 5 ECTS for fuld deltagelse alle dage.
Bestået kursus kræver aktiv deltagelse med paper og forberedt kritik af de andre studerendes papers. 
Hvis man er forhindret i at deltage i en mødegang, gives der skriftlig kritik af de andres papers.   
Deltagerantal:  Min. 8 / Max. 12
Hvis der er større interesse end der er pladser til, etableres der en venteliste, så nye deltagere kan træde ind ved frafald
 Kursusansvarlige. Professor, Nikolaj Elf  - nfe@sdu.dk  
Professor, Kirsten Drotner - drotner@sdu.dk 

 

Kursusmål:

Målet med kurset Proces og produkt i afhandlingsarbejdet er at skabe et godt forsker(uddannelses)miljø, der kan understøtte progressionen i den ph.d.-studerendes forskningsproces. Der er særligt fokus på de ph.d.-studerendes videnskabsretorik, herunder argumentation og formidling af projektet. Som perspektivering læses derudover videnskabsteoretiske grundlagstekster som reflekteres videnskabsretorisk. Deltagelsen i kurset sigter mod at fremme en kontinuerlig skriveproces, hvor den studerende gennem gensidig kritik og diskussion kan blive støttet i sit arbejde med at lave et selvstændigt og originalt forskningsbidrag inden for de givne ph.d.-rammer. Diskussionen af den enkelte ph.d.-studerendes bidrag sker med respekt for det valgte forskningsområde og de teoretiske og metodologiske perspektiver, der knytter sig hertil. Efter aftale og behov indlægges undervisningssekvenser om skriveproces, skriveplanlægning, afhandlingsgenrer mv.

Kursusstruktur:
Kurset består af fem kursus-dage, hvor undervisere deltager på de tre. De ph.d.-studerende mødes altså to gange alene og giver kritik til hinanden samt læser og diskuterer videnskabsteoretiske grundlagstekster. Der udpeges for hver af disse mødegange en tovholder blandt de studerende som ansvarlig for disse møder.  De tre øvrige gange – første gang, tredje gang og sidste gang – mødes både ph.d.-studerende og undervisere og arbejder med deres oplæg.


Den ph.d.-studerende rundsender senest en uge inden kursusdagene:

  • Et afsnit til afhandlingen med angivelse af kontekst og kritikbehov – med mulighed for uddybende præsentation på dagen. Materialet kan være hentet fra begyndelsen af afhandlingen, herunder forskningsdesign, udkast til konstruktion af empirisk materiale mv. Hvad er I i gang med? Hvad vil I gerne have feedback på? Indholdsmæssigt eller formidlingsmæssigt?

    eller

  • Et oplæg om en særlig problemstilling, som den ph.d.-studerende gerne vil have en diskussion af til inspiration til det videre arbejde – dette kan være teoretiske, metodiske eller empiriske problemstillinger såvel som analytiske problemstillinger.

 

Bestået kursus kræver aktiv deltagelse med paper og forberedt kritik af de andre studerendes papers. Hvis man er forhindret i at deltage i en mødegang, gives der skriftlig kritik af de andres papers.

Litteratur

Der udleveres et tekstmateriale med videnskabsteoretiske grundlagstekster inden kursusstart.

Herudover studerendes egne fremsendte materialer.