Masterclass: Kvalitative studier med børn og unge

Dato: 28. august 2015
Tid: 10:30-16:30
Sted:
SDU, Odense, lokale O95
Tilmelding: Holdet er fyldt op
ECTS:
1,5 med præsentation
Præsentation 5-7 sider (ikke over 10) 
sendes til sekretær, Jeanet Dal på
mail: dal@sdu.dk senest den 19. august 2015 
Deltagere:  Max 6 

 

Kvalitative studier med børn og unge

Workshoppen vil have fokus på etnografiske metoder og analysestrategier inden for forskningsområder, hvor børn og unge er i fokus

Det er hensigten at gå tæt på de metodiske udfordringer, de enkelte projekter har. Det er derfor en forudsætning for deltagelse, at man indsender omkring 5 -7 sider (ikke over 10), hvor formål og metoder er skitseret med særlig fokus på de metodiske udfordringer, projektet har – gerne eksemplificeret med korte illustrationer (interviewuddrag, situationsbeskrivelse, videouddrag el.lign.). Alle deltagere forventes at have læst hinandens projektskitser forud for dagen.

Formen er dialogisk og vil være en vekslen mellem respons og diskussion. Underviseren vil undervejs fokusere på generelle problemstillinger i form af kortere oplæg. Der vil være fokus på de enkelte projekter og de metodiske udfordringer deltagerne står med. Man er velkommen til at medbringe små eksempler, videooptager eller andet, der anskueliggør den metodiske problematik, man gerne vil have respons på.

Bestået kursus kræver aktiv deltagelse med paper og forberedt kritik af de andre studerendes papers.

For nærmere information om Eva Gulløv, se http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(7dda9811-c0c5-4c2d-9b06-6b8ee5ed5645).html