Ph.d.-Masterclass: Køn og museum (PhD Masterclass: Gender and museum)

Dato: 23.-24. november 2015 **AFLYST**
Tid: Mandag, 23.11.2015, kl. 11:00-17:00 i mødelokale Comenius
Tirsdag, 24.11.2015, kl. 10:00-17:00 i mødelokale Romeo
Sted: SDU, Campus Odense
Tilmelding: Var senest 1. november 2015
ECTS:

2 med præsentation

Sprog: Skandinavisk
Deltagere: 

Min. 5 og max.10

Projektbeskrivelse: Sendes pr. mail til sekretær, Jeanet Dal på dal@sdu.dk
Uddybende information:  Spørgsmål kan sendes til Hans Dam Christensen på hansdam@hum.ku.dk 

 

Ph.d.-masterclass: KØN OG MUSEUM
I samarbejde med Dansk Center for MuseumsforskningDansk Center for Museumsforskning afholder i samarbejde med Forskeruddannelsesprogrammet for Filosofi, Uddannelse og Medier, SDU, en ph.d.-masterclass over temaet ”Køn og museum”. Det foregår tirsdag den 24. november kl. 10-17 på SDU, i forlængelse af konferencen af samme navn dagen før.

Konferencens og masterclassens overskrift skal opfattes i en temmelig bred forstand med flere indfaldsvinkler og spørgsmål. De kan inkludere eksempelvis spørgsmålet om den fortsatte ulige indsamling af henholdsvis mandlige og kvindelige billedkunstnere på danske (og andre nationers) kunstmuseer, et andet spørgsmål kan omhandle kønsforskelle med hensyn til museumsledelse, et tredje naturhistoriske museers kønnede udstillinger, et fjerde kønnede forskelle i forældres uformelle læring af drenge og piger på science centre, et femte hvordan et queer perspektiv på museer ser ud, osv.

Overordnet er temaet naturligvis valgt, fordi 2015 er 100-året for danske kvinders valgret til Rigsdagen (det nuværende Folketing). Jubilæet bliver fejret mange steder, også med udstillinger om og med kvinder, men er måske ikke så synlig i den danske museumsverden som man kunne ønske sig med henblik på at italesætte museernes kønnede praksisser og diskurser. Det forsøger vi med denne masterclass og konference.

Følgende oplægsholdere har bekræftet deltagelse:

  • Hans Dam Christensen, professor, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, og formand, Dansk Center for Museumsforskning 
  • Wera Grahn, universitetslektor (docent) og avdelningschef, Tema Genus, Inst. för TEMA, Linköpings Universitet 
  • Merete Ipsen, museumsleder, Kvindemuseet i Danmark, Aarhus 
  • Patrik Steorn, museichef, Thielska Galleriet, Stockholm 
  • Sigrun Åsebø, førsteamanuensis, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Ordstyrer: Kirsten Drotner, professor, Institut for kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Til den efterfølgende ph.d.-masterclass diskuterer de ph.d.-studerende deres projekter med oplægsholderne med fokus på kønsspecifikke problemstillinger.

Interesserede ph.d.-studerende skal derfor tilmelde sig og indsende projektbeskrivelser med udpegning af kønsspecifikke problemstillinger inden 1. november. Materialet distribueres til alle deltagere. Tilmeldte ph.d.-studerende skal også deltage i den tilknyttede konference. Tilmelding til denne masterclass gælder således begge dage.