Ph.d.-Masterclass: Køn og museum (PhD Masterclass: Gender and museum)

Dato: 15.-16. september 2015 **AFLYST**
Tid: Tirsdag, den 15. september, kl. 10:00-17:00
Onsdag, den 16. september, kl. 10:00-17:00
Sted: Tirsdag, 15.9. - Konference, SDU, Odense - Lokale O100
Onsdag, 16.9. - Masterclass, SDU, Odense - Lokale O98
Tilmelding: Var senest 31. august 2015
Tilmelding gælder både konference og masterclass
Deltagerne skal tilmelde sig og indsende projektbeskrivelser og udpege kønsspecifikke problemstillinger inden 1. september
ECTS:

2 med præsentation

Sprog: Skandinavisk
Deltagere: 

Min. 5 og max.10

Projektbeskrivelse: Sendes pr. mail til sekretær, Jeanet Dal på dal@sdu.dk

Dansk Center for Museumsforskning afholder i samarbejde med Forskeruddannelsesprogrammet for Filosofi, Uddannelse og Medier, SDU, en ph.d.-masterclass over temaet ”Køn og museum”. Det foregår onsdag den 16. september kl. 10-17 på SDU, i forlængelse af konferencen af samme navn dagen før.

Konferencens og masterclassens overskrift skal opfattes i en temmelig bred forstand med flere indfaldsvinkler og spørgsmål. De kan inkludere eksempelvis spørgsmålet om den fortsatte ulige indsamling af henholdsvis mandlige og kvindelige billedkunstnere på danske (og andre nationers) kunstmuseer, et andet spørgsmål kan omhandle kønsforskelle med hensyn til museumsledelse, et tredje naturhistoriske museers kønnede udstillinger, et fjerde kønnede forskelle i forældres uformelle læring af drenge og piger på science centre, et femte hvordan et queer perspektiv på museer ser ud, osv.

Overordnet er temaet naturligvis valgt, fordi 2015 er 100-året for danske kvinders valgret til Rigsdagen (det nuværende Folketing). Jubilæet bliver fejret mange steder, også med udstillinger om og med kvinder, men er måske ikke så synlig i den danske museumsverden som man kunne ønske sig med henblik på at italesætte museernes kønnede praksisser og diskurser. Det forsøger vi med denne masterclass og konference.

Følgende oplægsholdere er inviteret:

  • Hans Dam Christensen, professor, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, og formand, Dansk Center for Museumsforskning
  • Wera Grahn, universitetslektor (docent) og avdelningschef, Tema Genus, Inst. för TEMA, Linköpings Universitet
  • Merete Ipsen, museumsleder, Kvindemuseet i Danmark (bekræftelse mangler)
  • Patrik Steorn, museichef, Thielska Galleriet, Stockholm
  • Sigrun Åsebø, førsteamanuensis, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Til den efterfølgende ph.d.-masterclass diskuterer de ph.d.-studerende deres projekter med oplægsholderne med fokus på kønsspecifikke problemstillinger.

Deltagere skal derfor tilmelde sig og indsende projektbeskrivelser og udpege på kønsspecifikke problemstillinger inden 1. september.

Materialet distribueres til alle deltagere.
Tilmeldte ph.d.-studerende skal også deltage i den tilknyttede konference.
Tilmelding til denne masterclass gælder således begge dage.