Undervejsseminar, februar (Underway Seminar)

Dato: 25. februar 2015
Tid: 10:15-14:00
Sted: SDU, Campus Kolding, lokale U41.41
Tilmelding: Indkaldes via "Outlook"
ECTS:

3 for deltagelse med præsentation
1 for deltagelse uden præsentation

 

  • Kl. 10.15-12.00: Dialogmøde med Carl Bache med drøftelse af stort og småt – såsom prøveforsvar, nedsættelse af bedømmelsesudvalg etc.

  • Kl.12.00-12.30: Frokost.

  • Kl. 12.30-13.45: Ida holder oplæg med fokus på hvordan begreber som brugervenlighed og usability bruges og forstås i offentlig digitalisering. (inkl. feedback v. opponent: Anne G.). Ida udsender materiale til deltagerne senest en uge før.

  • Kl. 13.45-14.00: Eventuelt.