Skip to main content

Undervejsseminar, April (Underway Seminar)

Dato: 15. april 2015
Tid: 10:15-14:00
Sted: SDU, Campus Kolding, lokale U31.11
Tilmelding: Indkaldes via "Outlook"
ECTS: 3 for deltagelse med præsentation
1 for deltagelse uden præsentation

 

  • Kl. 10.15-11.00: Else holder oplæg med afsæt i afhandlingsarbejde: Ipad i skolen.  (inkl. feedback v. opponent). Else udsender materiale til deltagerne senest en uge før.

  • Kl. 11.00-12.00: Inviteret opponent holder oplæg med afsæt i egne forskningsemner.

  • Kl. 12.00-12.30: Frokost.

  • Kl. 12.30-13.30: Kristian Rasmussen: Karriereveje efter Ph.d. – eksempel fra CVU sektoren med fokus på forskningskarriere uden for universitetet.

  • Kl. 13.30-14.00: ”Udvidet Eventuelt”: planlægning af sommerudflugt m.m.