Skip to main content

Prøveforsvar - Ane Dolward

Dato: 16. juni 2015
Tid: Kl. 11:00-13:00
Sted: Lokale 31.11 - SDU, Campus Kolding, lokale oplyses senere
Tilmelding: anea@sdu.dk     
Vejleder:      Prof.,Ph.d. Janne Liburd 
Bifaglig vejleder:  Lektor, Ph.d. Anette Therkelsen 
Opponent:  Ass. Prof., Ph.d. Carina Ren 

 
Program

  • 11. 00 : Velkomst ved Janne Liburd
  • 11. 05: Fremlæggelse ved Ane Dolward
  • 11.35: Diskussion ved Carina Ren
  • 12.05 – 12.15: Pause
  • 12.15: Diskussion ved Janne Liburd og Anette Therkelsen
    Herefter spørgsmål fra eventuelle deltagere.

Præ-forsvaret ventes senest afsluttet kl.13.00